1 ve 2 No.lu KDV Beyannamelerinde Yapılan Değişikliğe İlişkin Duyuru

27/09/2017 tarih ve 30193 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 14 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 01/10/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.1.1.) bölümünün birinci paragrafında yer alan “(2/10)” ibaresi “(3/10)” olarak değiştirilmiştir. Söz konusu değişiklik nedeniyle Beyanname Düzenleme Programının güncellenmesi gerekmektedir.

01.11.2017

GELİR İDARESİ

https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html

Powered by WPeMatico