Çok Soruluyor; 18 Yaş Öncesi Sigortalı Sürem Emekliliğime Nasıl Katkı Sağlar? (Ahmet Metin Aysoy, SGK E.Başmüfettişi)

Sık sorulan konulardan biri, hizmet sözleşmesiyle bir işverene bağlı olarak 18 yaş altında geçen süreler, yaşlılık aylığına hak kazanma da dikkate alınacak mı? Bu sorunun cevabı, 5510 sayılı Yasa’nın 38’inci maddesi ile geçici 6’ncı maddesinde yer almaktadır. Konuyu açıklamadan evvel, iki kavramı tanımlamakta fayda var. Sigortalılık süresi: Sigortalılık başlangıcından itibaren (prim ödenerek veya ödenmeden) geçen süreyi ifade eder. Prim ödeme gün sayısı: malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin bildiriminin yapıldığı/ödendiği gün sayısı anlamına gelmektedir.
A) SSK’ ya tabi olarak 1/4/1981 tarihi ve sonrası malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tescil edilmiş olanlar:
Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarının uygulanmasında, 18 yaşından önce malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olanların sigortalılık sürelerinin, 18 yaşını doldurdukları tarihte başladığı kabul edilecektir.
Ancak, 18 yaşından önceki süreler için ödenen malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri ise prim ödeme gün sayılarının hesabına dahil edilecektir.
B) SSK’ ya tabi olarak 1/4/1981 tarihinden önce malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tescil edilmiş olanlar:
SSK’ ya tabi olarak 1/4/1981 tarihinden önce malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tescil edilmiş olanlar hakkında, sigortalılık süresinin hesabında, tescil tarihinin 18 yaşın öncesi mi, sonrası mı olduğu önem taşımaz.
Buna göre, 4/1- (a) sigortalılarının, (eski deyimle SSK’lı) sigortalılık süresinin başlangıcı 1/4/1981 tarihinden önce ise yaşa bakılmaksızın sigortalılık süresinin başlangıç tarihi olarak dikkate alınacaktır.
Ayrıca, 18 yaşından önceki süreler için ödenen malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri de, prim ödeme gün sayılarının hesabına dahil edilecektir
Bu durum, 5510 sayılı Kanun’un yürürlük tarihinden (1.10.2008 ) önce sigortalı olan 4/1-(a) sigortalıları için yalnızca yaşlılık aylığı bağlanmasında geçerli olup, malullük ve ölüm aylıklarında uygulanmayacaktır.

Ahmet Metin Aysoy

 SGK E.Başmüfettişi

AHMET METİN AYSOY’dan SOSYAL GÜVENLİK DOSYASI

*MuhasebeDR.Com

TÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORU

Powered by WPeMatico