Yeni vergi artışı ile maaşlar ne kadar azalacak?

genel yazılar
İşyeri ile brüt maaş üzerinden anlaşanların geliri, yeni vergi artışından etkilenecek. Ocak ayında 5 bin TL net ücret alanların geliri yıllık 630 TL azalacak. Meclise sunulan kanun tasarısıyla gelir vergisi tarifesinde üçüncü dilimdeki yüzde 27 olan oran yüzde 30’a çıkarılıyor. Bu vergi artışı, iş yerleri ile brüt ücret üzerinden iş akti imzalayan çalışanların maaşlarında da düşüşlere neden olacak. Düşüş ağırlıklı olarak yüksek gelir grubunda yaşanacak ancak orta gelir düzeyindekiler de artıştan etkilenecek. Sosyal güvenlik uzmanı Dr. Saadettin Orhan’ın DÜNYA okurları için yaptığı hesaplamaya göre ocak ayında net 5 bin TL alanların yıllık maaşı toplam 630 TL azalacak. Ocak ayı maaşı 10 bin TL olan bir çalışanın yıllık gelirindeki düşüş ise 2 bin 160 TL’yi bulacak. Hesaplama bekar çalışan için asgari geçim indirimi dahil, SGK primleri hariç tutularak yapıldı. İşte gelir…
Read More

YENİ YASAYLA VERGİDE NELER DEĞİŞİYOR?

genel yazılar
Maliye Bakanlığı’nın vergi kanunlarında muhtelif değişiklikler yapmak üzere bir süredir çalıştığı zaten biliniyordu. Nihayet bu çalışmaların bir kısmı önceki gün Meclis’e sunuldu. Bu gün yazı günüm olmamakla birlikte, ben de bu değişikliklerin ekonomik yaşamı yakından etkileyecek olanlarını hemen aktarayım istedim. Pek çok madde ile Bakanlar Kurulu’na ve Maliye Bakanlığı’na verilen yetkiler artırılıyor. Bu yetki artırımları ile nasıl düzenlemeler geleceğini ise zaman gösterecek. • En önemli düzenleme emlâk vergisinde. Bilindiği gibi 2018’de uygulanmak üzere pek çok mahalde arsa ve arazi değerleri fahiş derecede arttırılmıştı. Bu artırımların 2017’de uygulanan değerlerin yüzde 50’yi aştığı yerlerde, arsa ve arazi birim değerleri yüzde 50 arttırılmış olarak kabul edilecek. 2018’i izleyen yıllarda da artışlar, bu yüzde 50 sınırı ile oluşan değer esas alınarak -yeniden değerleme oranının yarısı oranında- yapılacak. Bu düzenlemenin emlâk vergisi mükelleflerine bir rahatlama…
Read More

BİLİRKİŞİLİK EĞİTİM BAŞVURULARI BAŞLADI

genel yazılar
TURMOB ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Odalarında bilirkişilik temel eğitim ön kayıtları başladı Odalardan alınan bilgilere göre kesin kayıtlar başvuru sırasına göre yapılacak olup eğitim tarih ve programı başvuru sonuçlarına göre belirlenecek Gerekli bilgilere ulaşmak için tıklayınız – Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Odaları İnternet Siteleri… 29.09.2017 MuhasebeD.Com TÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORU    Powered by WPeMatico
Read More

SGK’ya Borcu Olanlar Dikkat!, Süre 2 Ekim’e Kadar Uzatıldı

genel yazılar
Son ödeme tarihi 5 Eylül olarak belirtilen yapılandırmalarda peşin ödeme süresi, Sosyal güvenlik Kurumu tarafından 2 Ekim’e uzatıldı Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan ( SGK), peşin ödeme tercihinde bulunarak prim borçlarını yapılandıran işverenlere müjdeli haber geldi. Kurum, daha önce son ödeme tarihi 5 Eylül olarak açıklanan tarihin 2 Ekim’e kadar uzatıldığını duyurdu. SGK’dan yapılan açıklamada, “7020 sayılı kanun kapsamındaki yapılandırmalarda peşin ödeme süresinin uzatılması Kurumumuza olan prim borçlarını 7020 sayılı Kanun kapsamında peşin ödeme tercihinde bulunarak yapılandıran ancak 05/09/2017 tarihine kadar borçlarını ödemeyen işveren ve sigortalılarımız 7020 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma borcunu 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen geç ödeme zammı ile 02/10/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödemeleri halinde yapılandırma hükümlerinden faydalandırılacaklardır” denildi.Powered by WPeMatico
Read More

Girişimci ev kadınlarının sosyal güvenliği

genel yazılar
5510 sayılı Kanunun geçici 16.ı maddesinden yararlanmak isteyen kadın isteğe bağlı sigortalılar 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin 1. fıkrasının (6) numaralı bendinde belirtilen vergiden muaf işleri hizmet akdiyle herhangi bir işverene tabi olmaksızın sürekli ve kazanç getirici nitelikte 1/10/2008 tarihinden önce yaptıklarını 1/10/2008 tarihinden sonra da yapmaya devam ettiklerini vergi dairelerinden alacakları yazılar ya da sosyal güvenlik kontrol memurları tarafından düzenlenen rapor ile tespit ettirerek, isteğe bağlı sigorta primlerini 2008 yılında prime esas günlük kazanç alt sınırının 15 katından başlamak (2009 yılı için % 16, 2010 yılı için % 17) ve her yıl birer puan artırılmak suretiyle daha düşük tutarda ödemektedirler. Geçici 16.M uygulamasından, 506, 1479, 2925, 2926 ve 5434 sayılı Kanunlara göre sigortalı/iştirakçi olarak tescilleri yapılmış olup zorunlu sigortalıkları ya da isteğe bağlı sigortalılıkları sona eren, 1/10/2008…
Read More

İşin koşullarında ağırlaşma durumunda iş sözleşmesinin feshi söz konusu olur mu ?

Kooperatifçilik
İş Yasası’nın 22’nci maddesinin ikinci fıkrasında, çalışma koşullarının, tarafların karşılıklı uzlaşmaları ile değiştirilmesinin her zaman mümkün olduğu kurala bağlanmıştır. Çalışma koşullarında değişiklik konusunda işçinin rızasının yazılı alınması yasa gereğidir. Aynı zamanda işverence değişiklik teklifinin de yazılı olarak yapılması gerekir. İşçi çalışma koşullarında yapılmak istenen değişikliği usulüne uygun biçimde yazılı olarak ve süresi içinde kabul ettiğinde, değişiklik sözleşmesi kurulmuş olur. İşçinin değişikliği kabulü, sadece bu işlem yönünden geçerlidir. Bir başka anlatımla işveren işçinin bir kez vermiş olduğu değişiklik kabulünü, daha sonraki dönemlerde başka değişiklikler için kullanamaz. İşçinin değişikliği kabul yazısının işverene ulaşma anına kadar bu değişiklikten vazgeçmesi mümkündür. Yazılı olarak bir kabul olmamakla birlikte işçinin değişikliği kuşkuya yer vermeyecek biçimde kabul anlamına gelen davranışlar içine girmesi halinde, işçinin bu davranışı 22’nci maddenin ikinci fıkrası anlamında, çalışma koşullarında anlaşma yoluyla değişiklik olarak…
Read More

Vergide neler değişiyor? Bumin DOĞRUSÖZ HUKUKA GÖRE

Kooperatifçilik
Vergide neler değişiyor? Maliye Bakanlığı’nın vergi kanunlarında muhtelif değişiklikler yapmak üzere bir süredir çalıştığı zaten biliniyordu. Nihayet bu çalışmaların bir kısmı önceki gün Meclis’e sunuldu. Bu gün yazı günüm olmamakla birlikte, ben de bu değişikliklerin ekonomik yaşamı yakından etkileyecek olanlarını hemen aktarayım istedim. Pek çok madde ile Bakanlar Kurulu’na ve Maliye Bakanlığı’na verilen yetkiler artırılıyor. Bu yetki artırımları ile nasıl düzenlemeler geleceğini ise zaman gösterecek. • En önemli düzenleme emlâk vergisinde. Bilindiği gibi 2018’de uygulanmak üzere pek çok mahalde arsa ve arazi değerleri fahiş derecede arttırılmıştı. Bu artırımların 2017’de uygulanan değerlerin yüzde 50’yi aştığı yerlerde, arsa ve arazi birim değerleri yüzde 50 arttırılmış olarak kabul edilecek. 2018’i izleyen yıllarda da artışlar, bu yüzde 50 sınırı ile oluşan değer esas alınarak -yeniden değerleme oranının yarısı oranında- yapılacak. Bu düzenlemenin emlâk vergisi…
Read More

TORBA KANUN İLE EMLAK VERGİSİ ARTIŞINA ÜST SINIR GELİYOR

Kooperatifçilik
En önemli düzenleme emlâk vergisinde. Bilindiği gibi 2018’de uygulanmak üzere pek çok mahalde arsa ve arazi değerleri fahiş derecede arttırılmıştı. Bu artırımların 2017’de uygulanan değerlerin yüzde 50’yi aştığı yerlerde, arsa ve arazi birim değerleri yüzde 50 arttırılmış olarak kabul edilecek. 2018’i izleyen yıllarda da artışlar, bu yüzde 50 sınırı ile oluşan değer esas alınarak -yeniden değerleme oranının yarısı oranında- yapılacak. Bu düzenlemenin emlâk vergisi mükelleflerine bir rahatlama getireceği açıktır. Bu artış sınırı, emlak vergisi değerini esas alan diğer vergi ve harçlar açısından da geçerli olacak. Powered by WPeMatico
Read More

Vergiyi alandan daha çok alıp vermeyenden hiç alamayacağız Yılmaz SEZER

Kooperatifçilik
Vergiyi alandan daha çok alıp vermeyenden hiç alamayacağız Yılmaz SEZER Mevcut ekonomik durumda; piyasa şartları ağırlaşmışken ekonomide daralma varken nakit akışında sorunlar yaşanırken ve bankalar kredi vermeye nazlanırken hepimizin beklediği ve bize göre olması gereken Maliyenin vergi gelirlerini azaltarak ekonomik hayatın önünü açması ve mevcut durumdan bir çıkış yaratmasıdır. Maliye Bakanlığı beklentilerin tam tersine vergi gelirlerini artırarak ağırlaşan ekonomik şartları daha da ağırlaştıracak bir yol tercih etmiş gibi gözükmektedir. Tabiki Maliye Bakanlığını bu kararları almaya yönelten etkilerin de kulak ardı edilmemesi gerekir. Yani siyasi iktidar çok büyük bir tepki alacağını, ekonominin kötü olduğunu, siyasi anlamda belirsizlik olduğunu bile bile bu kararları alıyorsa, vergi artış kararlarının alınmaması halindeki durumu ayrıca değerlendirmek gerekir. Demek ki bütçede ciddi bir açığımız var demek ki vergi gelirlerimiz oldukça yetersiz. Daha öncede söylemiştik; 2016 ve 2017…
Read More