TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNE OLAN BORÇLAR ERTELENDİ

Kooperatifçilik
1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamında olup Bakanlığın görev alanı içerisinde yer alan tarımsal amaçlı kooperatiflerin ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerine (TKK) olan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararları kapsamındaki kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi olarak gösterildi Powered by WPeMatico
Read More

Mahkeme kararı gereği ödenen ve kusursuz sorumluluktan kaynaklanan tazminat ticari kazancın tespitinde gider kabul edilir mi?

Kooperatifçilik
 Mahkeme kararı gereği ödenen ve kusursuz sorumluluktan kaynaklanan tazminat ticari kazancın tespitinde gider kabul edilir mi? (03.11.2016 tarih ve 72031 sayılı özelge) Teşebbüs sahibinin, Borçlar Kanunu’nun “İstihdam Edenin Kusursuz Sorumluluğu” hükümleri çerçevesinde katlandığı tazminat yükümlülüğünün, teşebbüs sahibinin suçundan doğan tazminat olarak kabul edilmesi söz konusu değildir. Bu nedenle, sahip olunan aracın sürücüsünün yapmış olduğu ölümlü kaza nedeniyle açılan tazminat davasında Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen karar çerçevesinde ödenen manevi tazminat ve varsa tazminata ilişkin yasal faizin ticari kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkündür. Powered by WPeMatico
Read More

Maliyeden mali suçlarla mücadelede 5 yıllık strateji

genel yazılar
Maliye Bakanlığınca, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla etkin mücadele için 5 yıllık strateji hazırlandı Bakanlık, etkin işleyen güçlü bir ekonomiye ve temiz topluma ulaşmak için, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla mücadeleyi, öncül suçları önlemede önemli bir araç olarak görüyor. Gelecek dönem terör örgütlerinin finansman kaynaklarını tespit etmek, fon hareketlerini izlemek ve bu yapılara fon sağlama araç ve yollarını engellemek için Bakanlık faaliyetlerinin artırılması planlanıyor. Bu kapsamda, Bakanlığın ana hizmet birimlerinden Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, daha güçlü bir mali istihbarat birimi olabilmesi için 2022 yılı sonuna kadar yasal, idari ve teknik kapasitesi ve yetkinliği artırılarak yeniden yapılandırılacak MASAK bünyesinde toplanan veri çeşidi sayısı ve kalitesi artırılarak, verilerin aktarım süreçleri hızlandırılacak. Mali suçlarla mücadele sürecinin etkin ve hızlı bir şekilde yürütülmesi amacıyla kolluk, istihbarat, adli ve ilgili diğer…
Read More

Çalışan annelere yeni güvenceler ve erken emeklilik

genel yazılar
Yeni çıkan düzenlemelerle çalışan anneler koruma altına alındı. Buna göre hem kendilerine para ödeniyor hem de izinleri uzatılıyor. Erken emeklilik imkânları da bulunuyor Çalışan anneler için çıkartılan yasalarla 10 noktada güvence sağlanıyor. Kadınlar bunun sayesinde parasal destek alırken, izin yapıp kısmi çalışma hakkını da kullanıyor. Ayrıca erken emeklilik imkânı bulunuyor. 1) 15 Mayıs 2015’ten sonra doğum yapan her anneye ilk çocuk için 300 lira, ikinci için 400 lira ve üçüncü için ise 600 lira ödeniyor. Para annenin çalışıp çalışmadığına bakılmadan veriliyor. 2) Kadınlar doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere 16 haftalık izin hakkına sahip. Kadınların ayrıca günde 1.5 saatlik süt izinleri de bulunuyor. Çocuk sayısına göre 6 aya kadar ücretsiz izin kullanma hakkı da bulunuyor. 3) Analık izninin bitiminden itibaren kadın işçi ve memurlar ile…
Read More