2018 Yılı 1. geçici vergi dönemi uygulama notları

2018 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 4,54 (yüzde dört virgül ellidört) olarak tespit edilmiştir.

Konuya ilişkin yayımlanan 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 48 için tıklayınız

– 2018/1. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ İÇİN ENFLASYON DÜZELTMESİ (ENFLASYON MUHASEBESİ) YAPILMAYACAK (KUYUMCULAR HARİÇ)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2018 /Mart ayına ilişkin verilere göre; Yİ-ÜFE’ deki artış, son 12 aylık dönemde % 14,28 Son 36 aylık dönemde ise % 37,70 olarak hesaplanmıştır.

Bu durumda; 2018/1. Geçici Vergi dönemi için enflasyon düzeltmesi (Muhasebesi) yapılmayacaktır. Son 36 Aylık artış oranın hesaplanması:

2018 / MART ( Yurt içi Üretici Fiyatları Genel Endeksi ) Yİ-ÜFE: 333,21
2015 / MART ( Yurt içi Üretici Fiyatları Genel Endeksi ) Yİ-ÜFE: 241,97
Son 36 Aylık Yİ-ÜFE artışı (333,21 / 241,97) % 37,70
Son 12 aylık enflasyon artışı (Yİ-ÜFE) % 14,28

Bu değerlere göre; 2018 YILI BİRİNCİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ İÇİN ENFLASYON DÜZELTMESİ (MUHASEBESİ) YAPILMAYACAKTIR. 213 Sayılı VUK Mükerrer 298. Maddede belirtilen şartlar oluşmamıştır. Söz konusu madde hükmüne göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Yİ-ÜFE artışının, içinde bulunulan dönem dahil son üç hesap döneminde %100’den ve
içinde bulunulan hesap döneminde % 10’dan fazla olması şartları tekrar birlikte sağlanana kadar enflasyon düzeltmesi uygulanmayacaktır. Diğer bir anlatımla her iki değerdeki artışında birlikte aşılması koşulu oluşmamıştır.

Dolayısıyla bu dönem Enflasyon düzeltmesi (Muhasebesi) yapılmayacaktır. Ancak, münhasıran (sadece) sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden ve kazançlarını Bilanço esasına göre tespit eden gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefi olan kuyumcular, enflasyon düzeltme şartlarının (fiyat endeksindeki artışın, içinde bulunulan dönem dahil son üç hesap döneminde %100’den ve içinde bulunulan hesap döneminde %10’dan fazla olup olmaması koşuluna bakılmaksızın, takip eden yıllarda her geçici vergi dönemi ve hesap dönemi sonu itibarıyla enflasyon düzeltmesi yapmaları zorunludur.

2018 1. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANACAK YABANCI PARA DEĞERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Powered by WPeMatico