2018 Yılında Kim hangi defterleri tutacak ve Notere tasdik ettirecek?

Tutulacak Defterler :

a) Anonim Şirketlerin Tutacakları Defterler
-Yevmiye Defteri, (E-DEFTER TUTANLAR HARİÇ)
-Defter-i Kebir, (E-DEFTER TUTANLAR HARİÇ)
-Envanter Defteri,
-Pay Defteri, (yeterli yaprak varsa gerek yok)
-Yönetim Kurulu Karar Defteri,
-Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri. (yeterli yaprak varsa gerek yok)

b) Limited Şirketlerin Tutacakları Defterler
-Yevmiye Defteri, (E-DEFTER TUTANLAR HARİÇ)
-Defter-i Kebir, (E-DEFTER TUTANLAR HARİÇ)
-Envanter Defteri,
-Pay Defteri, (yeterli yaprak varsa gerek yok)
-Müdürler Kurulu Karar Defteri, Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri ayrı ayrı ya da birlikte tek defter olarak da tutulabilir. (yeterli yaprak varsa ve birlikte tutuluyorsa gerek yok )

c) 1. Sınıf Tacirler
-Yevmiye Defteri,
-Defter-i Kebir,
-Envanter Defteri,
-Diğerleri;
-Eskiden olduğu gibi ;

* İşletme defteri,
* Serbest meslek defteri,

tasdik ettireceklerdir.

Aşağıdaki tabloda defter tasdik zamanları yer almaktadır

Muhasebeyle İlgili OlanDefterler Açılış Onay Zamanı Gelecek Yıllar Açılış Onayı Kapanış Onay Zamanı
Yevmiye Defteri Kuruluş sırasında ve kullanılmaya başlamadan önce noter tasdiki Defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminden önceki ay sonuna kadar noter tasdiki(muhasebedoktoru.com) İzleyen faaliyet döneminin ALTINCI ayının sonuna kadar
Defter-i Kebir Kuruluş sırasında ve kullanılmaya başlamadan önce noter tasdiki Defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminden önceki ay sonuna kadar noter tasdiki Yok
Envanter Defteri Kuruluş sırasında ve kullanılmaya başlamadan önce noter tasdiki Defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminden önceki ay sonuna kadar noter tasdiki Yok
Diğer Defterler Açılış Onay Zamanı Gelecek Yıllar Açılış Onayı Kapanış Onay Zamanı
Yönetim Kurulu Karar Defteri Kuruluş sırasında ve kullanılmaya başlamadan önce noter tasdiki Defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminden önceki ay sonuna kadar noter tasdiki İzleyen faaliyet döneminin Birinciayının sonuna kadar
Pay Defteri Kuruluş sırasında ve kullanılmaya başlamadan önce noter tasdiki Yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen faaliyet dönemlerinde açılış onayları yaptırılmaksızın kullanılabilecektir Yok
Genel Kurul Top. ve Müzakere Defteri –Müdürler Kurulu Karar Defteri Kuruluş sırasında ve kullanılmaya başlamadan önce noter tasdiki Yok

2018 Yılı Defter Açılış Tasdikleri ve 2017 Yılı Defter Kapanış Tasdikleri

Bilindiği gibi, TTK’ nın 64-67 ve VUK’182-225 maddeleri uyarınca tasdike tabi yasal defterlerin açılış tasdikinin kullanılmayan başlamadan önce (Aralık ayı içinde), kapanışların ise hesap döneminin kapanmasından itibaren Yevmiye Defterinin 6. ay sonuna kadar; Yönetim Kurulu Karar Defterinin 1. Ay sonuna kadar “ Görülmüştür” şeklinde Notere tasdiki gerekmektedir.

Dolayısıyla HEM MALİ HEM DE HUKUKİ OLARAK muhtemel ihtilafların önlenmesi amacıyla bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiği muhakkaktır.

Keza, 1 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği hükümleri ve 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında elektronik defter tutma zorunluluğu bulunan mükelleflerden;
Elektronik defter uygulamasına 2017 Aralık ayı içerisinde başvuranların 1/1/2018 tarihinden itibaren elektronik defter tutmaya başlamaları gerekmektedir.

Dolayısıyla mükelleflerin en geç Aralık ayı içerisinde e-Defter uygulamasına başvurmaları ve 01/01/2018 tarihi itibariyle e-deftere geçiş yapmaları, zorunludur.

e-Defter uygulamasına geçmek zorunda olan mükellefler, zorunluluklarının başladığı tarihten itibaren Yevmiye Defterlerini ve Defteri Kebirlerini e-Defter olarak tutmak zorundadırlar.

Söz konusu defterlerin e-defter yerine kağıt ortamında tutulması imkanı bulunmamaktadır. Bu açıklamalar çerçevesinde e-defter tutmak zorunda olan mükelleflerin zorunluluklarının başladığı tarihten itibaren vergisel ve hukuki anlamda sıkıntıya düşmemeleri ve cezai işlemlere maruz kalmamaları adına e-Deftere geçiş başvurularını zamanında yapmaları büyük önem arz etmektedir

– 2017 yılı defter sayfaları kontrol edilerek eksik varsa ek defter tasdikinin yapılması gerektiği ayrıca hatırlatılır.
– Elektronik defter uygulamasına başvuru yapacak mükellefler, başvuru formunu doldurmak için www.edefter.gov.tr İnternet adresinde yayımlanan “e-Defter Uygulaması Elektronik Başvuru Rehberi” nden yararlanabilirler.

Powered by WPeMatico