2018 Yılı Tutarları Belli Olan AGİ Hakkında Bunları Biliyor musunuz?

01.01.2018 tarihinden itibaren uygulanacak aylık asgarî ücret brüt tutarı 2029,50 TL olarak belirlendi. Buna bağlı olarak memur olsun işçi olsun çalışanların 2018 yılında alacakları Asgarî Geçim İndirimi (AGİ) tutarları da belli oldu. Buna göre Asgari ücretin Asgari Geçim İndirimi hariç net miktarı 1450,91 TL olmakla birlikte çalışanlar aile ve çocuk durumuna göre aşağıdaki AGİ miktarlarını da bu rakamlara ek olarak alabilecekler.

Örneğin bekâr bir çalışan veya eşi ücretli ve çocuksuz bir çalışan için AGİ dâhil olmak üzere asgari ücretin neti 1603,12 TL olurken, iki çocuklu ve eşi ev hanımı bir sigortalı için 1679,23 TL olacak. Bu rakamlar 01.01.2018 – 31.12.2018 tarihi arasında geçerli olacak. Yani 2018 yılı sonuna kadar aynı asgari ücret uygulanacak.

Zaten bilindiği üzere AGİ tutarları da her yılın ilk dönem asgari ücret tutarlarına göre belirleniyor, Temmuz asgari ücreti değişse bile Ocak asgari ücretine göre uygulama devam ettiriliyordu.

2018 yılı AGİ Tablosu
ÇALIŞANIN AİLE DURUMU Aylık Asgari Geçim İndirim Miktarı (TL) ASGARİ ÜCRETİN Gerçek Neti AGİ’li ASGARİ ÜCRET (TL) (2018)
Bekar 152,21 1.450,91 1.603,12
Evli + Eşi ücretli 152,21 1.450,91 1.603,12
Evli + Eşi ücretli + 1 Çocuk 175,04 1.450,91 1.625,95
Evli + Eşi ücretli + 2 Çocuk 197,88 1.450,91 1.648,79
Evli + Eşi ücretli + 3 Çocuk 228,32 1.450,91 1.679,23
Evli + Eşi ücretli + 4 Çocuk 243,54 1.450,91 1.694,45
Evli + Eşi ücretli + 5 Çocuk 258,76 1.450,91 1.709,67
Evli + Eşi çalışmıyor veya geliri yok 182,66 1.450,91 1.633,57
Evli + Eşi çalışmıyor veya geliri yok +1 Çocuk 205,49 1.450,91 1.656,40
Evli + Eşi çalışmıyor veya geliri yok +2 Çocuk 228,32 1.450,91 1.679,23
Evli + Eşi çalışmıyor veya geliri yok +3 Çocuk 258,76 1.450,91 1.709,67

AGİ bir ayda alınacak gelir vergisine tabi tüm istihkaklarda konu edilerek aylık ödenen gelir vergisinden mahsup edilebiliyor. 18 yaşına, öğrenim görüyorsa 25 yaşına kadar çocuklarla bakımı üstlenilmiş, evlât edinilmiş çocukların da AGİ bildiriminde bulunulması mümkün. Ana babasını kaybetmiş torunlar da bildirilebiliyor.

Çocukların sosyal güvenlikçe tabi oldukları ebeveynin bildiriminde beyan edilmesi gerekiyor. Çalışanlar ücretli olarak çalışmayan eşlerini, emekli aylığı alıyor olsalar dahi beyan etme hakkına sahip bulunuyorlar.

Aylık AGİ miktarının üst sınırı çalışanın aylığından ay içinde kesilen gelir vergisi olup düşük gelir vergisi nedeniyle ay içinde kullanılamayan AGİ bedeli sonraki ayda kullanılamıyor.

Değişiklikler Bildirilmeli

Memurlar ve diğer çalışanlar, aile ve çocuk durumunda AGİ oranını etkileyecek bir değişiklik olduğunda, bunu bir ay içinde işverenine bildirmek zorunda bulunuyor.

Üçüncü Çocuğun Oranı Artırıldı

Asgarî geçim indirimi, ücretin elde edildiği takvim yılı başında belirlenen 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarına;

  • Mükellefin kendisi için % 50’si
  • Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u
  • Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere ilk iki çocuk için % 7,5’i
  • Üçüncü çocuk için %10’u
  • Diğer çocuklar için % 5’i

olmak üzere ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak hesaplanan indirim oranlarının uygulanması sonucu bulunacak tutarın, Gelir Vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranla çarpılması sonucu bulunacak indirim tutarının 1/12’sinin aylık olarak hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilmesi suretiyle bulunuyor.

ŞEVKET TEZEL

tezel.com

***

2018 MUHASEBE, MALİ MEVZUAT, VERGİ, SOSYAL GÜVENLİK, İŞ VE ÇALIŞMA HAYATI GÜNDEMİ (30.12.2017)

2018 YILI PRİME ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI İLE BAZI İŞLEMLERE ESAS TUTARLAR (30.12.2017)

2018 Yılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi (30.12.2017)

2018 ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ (30.12.2017)

2018 Yılı Asgari Geçim İndirimi (AGİ) tutarları  (30.12.2017)

2018 YILI MUHASEBE PARAMETRELERİ (Hatırlatmalar) (29.12.2017)

01.01.2018’DEN İTİBAREN UYGULANACAK ORAN, HAD, MİKTAR VE TUTARLAR  (29.12.2017)

2018 YILI VERGİ TAKVİMİ (28.12.2017)

İş ve Sosyal güvenlikte 1 Ocak 2018’de yürürlüğe girecek yeni uygulamalar(27.12.2017)

Powered by WPeMatico