2018 Resmi Defter Noter Tasdik ücretleri

 Defter tasdik işlemleri ve hesaplama umutakpinar@gmail.com yada Whatsapp 05324012005 ile iletişime geçin…

2018 Yılında Kullanılacak Resmi Defterlerin Tasdiki hakkında

213 sayılı vergi usul kanununun resmi defterlerin tasdik süresi başlıklı 221 maddesine göre Hesap dönemleri Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler, defterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda defterlerini tasdik ettirmek zorundadırlar. Bu nedenle 2018 yılı içinde kullanılacak defterlerin 2017 Yılı Aralık ayı içinde tasdik ettirilmesi gerekmektedir.

– Tasdik işleminin yaptırılmamış olması (yasal sürenin sonundan başlayarak bir ay geçtikten sonra tasdik ettirilen defterler de tasdik ettirilmemiş sayılmaktadır) Vergi Usul Kanunu’nun 352/I-8. maddesi çerçevesinde birinci derece usulsüzlük cezasını, bu fiil aynı zamanda re’sen takdir nedeni de sayıldığından cezanın iki kat kesilmesini,gerektirmektedir.

– Türk Ticaret Kanununun 562/1-c maddesi hükmü gereği defter tasdik onayları yaptırmayanların 4 bin Türk Lirası idari para cezasıyla  cezalandırılırlar.

– Tasdik işleminin, süresinin sonundan başlayarak bir ay içinde yaptırılmamış olması Vergi Usul Kanunu’nun 352/II-6. maddesi çerçevesinde ikinci derece usulsüzlük cezasını,

Ayrıca, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 34. maddesi hükmü, yüklenilen katma değer vergisinin indirimini, belgelerin yasal defterlere kaydedilmesi koşuluna bağlamıştır

Powered by WPeMatico