2018 Yılında kullanılacak pay defteri ile karar defterinin yenilenmesi..

Pay defteri ve yönetim kurulu karar defterinin yenilenmesinin gerektiği durumlarda açılış onayı yapılacak yeni defter, kullanımına son verilecek defterle veya zayi edilmişse zayi belgesi ile birlikte notere ibraz edilir.

Yeni defterin açılış onayının yapıldığı sırada noter, eski deftere veya zayi belgesine, yeni defterin açılış onayının yapıldığını tarih ve sayıyı belirterek şerh düşer.

Eski defterde veya zayi belgesinde söz konusu şerhi gören noter tekrar bir açılış onayı yapamaz.”

KONUYA İLİŞKİN RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞİ OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

MuhasebeDR.Com

TÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORU


 

Powered by WPeMatico