İşte KDV düzenlemesinin ayrıntıları

genel yazılar
Başbakan Binali Yıldırım, şirketlerin KDV iadelerinin hızlandırılacağını ve üç ayı aşan KDV iadelerinde bekleyen tutarlara faiz verileceğini açıkladı. Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan KDV düzeninde köklü değişiklikler yapılan tasarı TBMM’ye sunuldu. Tasarıyla, KDV küçük ve mikro işletmeler için de “tek oranlı” KDV düzenlemesi, devreden KDV’nin iadesi, bekleyen KDV iadelerine faiz uygulanması gibi yapısal değişiklikler yapılıyor. Oluşacak yeni iş yükünü karşılamak amacıyla tasarıyla serbest muhasebeci mali müşavirlere de KDV raporu düzenleme yetkisi verilecek. Tasarının TBMM’ye sunulmasının ardından yazılı bir açıklama yapan Maliye Bakanı Naci Ağbal, düzenlemenin yatırım, üretim ve ihracatı destekler niteliğine işaret ederek, işletmeler üzerindeki ilave finansman yükünü hafifletmeyi amaçladıklarını kaydetti. Devreden KDV’nin iadesi sistemi getirildi Tasarıyla, özellikle yatırım aşaması ve stoklara üretimde oluşan ve ödendiği halde indirilemeyen sonraki döneme kalması nedeniyle “devreden KDV” olarak adlandırılan KDV yüklerinin kamu tarafından iadesi…
Read More

Eksik gün bildirimleri yeniden düzenlendi

genel yazılar
  Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete’de 5 Aralık 2017’de yayımlandı. Buna göre ay içinde 30 günden az çalışan veya eksik ücret ödenen sigortalılara ilişkin eksik gün bildirim belgeleri yeniden düzenlendi. Kayıtdışı ekonominin istihdama yansıyan yüzünü, kayıtdışı istihdam teşkil ediyor. Kayıtdışı istihdam, genelde kamu maliyesini özelde ise en fazla SGK’yı olumsuz yönde etkiliyor. Bu etkilerin özel sektör işletmelerine yansıyan en olumsuz yönü ise haksız rekabet şeklinde ortaya çıkıyor. Kayıtdışı istihdam, SGK’ya sadece çalışanların SGK’ya bildirilmemesi şeklinde ortaya çıkmıyor. Bildirilen çalışanların ücret veya gün sayılarının eksik bildirilmesi şeklinde de ortaya çıkıyor. İşte buna çözüm bulmak için ilk defa 1999’da yürürlüğe giren 4447 sayılı Kanunla I. Sosyal Güvenlik Reformu’nun yapıldığı düzenlemelerle çözüm üretilmeye çalışıldı. O dönemde SSK’nın bulduğu çözüm, eksik gün nedeninin işverenlerce ispatlanması şeklinde oldu. Bu uygulama…
Read More

Devreden kdv ve inşaat KDV iadesinde net alan hesabı

genel yazılar
Devlet, bugünlerde kangren haline gelmiş bir konuyu çözmek üzere çalışmalar yapıyor. Devreden KDV lerin mükelleflere iadesi konusunda çalışmalar yapılıyor. Ancak, konu halen netleşmiş değil. Çalışmalar bir müddet daha devam edecek zannediyorum. Tabii, bu arada ekonominin ve bütçenin dengeleri de göz önüne alınarak çalışmalar yapılıyor. Ülkemizde, KDV teorisine aykırı olarak maalesef devreden KDV ler iade edilmiyor. Mükelleflerin bilançolarında bir finansman yükü ve kangren olarak kalıyor. KDV tatbikatı 35 yılı geçtiği halde, bir yetkili, bir siyasi cesaret edip bu konuyu çözmedi. İnşallah artık çözülür. Tabii, bir problemi çözerken, bir başka problem ortaya çıkarmak da var. İnşallah böyle bir olay da meydana gelmez. Nedir bu tip problemler? Mesela, indirimli kurumlar vergisi, tuzaklarla dolu bir takım düzenlemeler Devlet teşvikleri, yine tuzaklarla dolu düzenlemeler İhracat iadesi Vee inşaatlarda KDV iadesi Daha hangi birisini sayayım. Yasalar…
Read More

Dönem sonunda imha edilmesi gereken mallar

genel yazılar
  Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne 02.02.2018 tarihinde sunulan “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması” hakkındaki Kanun Tasarısının 10’uncu maddesi ile “gıda veya ilaç gibi bozulma ile imha edilmesi gereken emtianın, emsal bedelinin; takdir komisyonu kararı olmaksızın mükelleflerce değerlemesinin yapılabilmesine imkân sağlanmaktadır.” Konuya ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu’na “Kıymeti Düşen Mallar Başlıklı” 278’inci maddesinden sonra gelmek üzere bundan böyle yapılması öngörülen yeni düzenleme ile 278/A “imha edilmesi gereken mallar” başlıklı hükme yer verilmesi öngörülmüştür. Şöyle ki; “Bozulma, çürüme veya son kullanma tarihinin geçmesi gibi nedenlerle imha edilmesi gereken emtia, bu mahiyetteki imha işlemleri süreklilik arz eden mükelleflerin başvurularına istinaden, bu Kanunun 267’inci maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü bendindeki usulle mukayyet (bağlı) olmaksızın Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen usul çerçevesinde ve tayin olunan imha oranı dikkate alınmak suretiyle değerlenebilir.”…
Read More

Özel usulsüzlük cezaları tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamından çıkarılıyor

genel yazılar
Halen Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmekte olan yeni ‘Torba Tasarı’ ile usulsüzlük cezalarına ilişkin önemli düzenlemeler yapılıyor. Tasarıda yeşil pasaport hakkı sahiplerinin 25 yaşını doldurmamış ancak öğrenimini bitirmiş bekar çocuklarının yeşil pasaport haklarının devam ettirilmesine yönelik düzenleme gibi birçok sosyal iyileştirme hükmü yer almaktadır. Bu yazıda özel usulsüzlük cezalarına ilişkin düzenlemeleri değerlendireceğiz. ELEKTRONİK TEBLİGATA UYMAMAYA ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI Tasarının 13 maddesi ile Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 107/A maddesi uyarınca getirilen elektronik tebligat hükümlerine uymayanlara özel usulsüzlük cezası uygulanması öngörülmektedir. Buna göre: Birinci sınıf tüccarlara serbest meslek erbabına 1000 TL, İkinci sınıf tüccarlar ile defter tutan çiftçiler ve basit usulde tez kazancı tespit edilen mükelleflerin 500 TL, Bunların dışında kalanlara da 250 TL. Özel usulsüzlük cezası uygulanacak. USULSÜZLÜK CEZALARINDA CEZA İNDİRİMİ ARTIRILIYOR Halihazırda VUK 376. maddesi uyarınca…
Read More

KDV Kanun Tasarısı bu hafta Meclis’e sunulacak

genel yazılar
Meclis’in ekonomi mesaisi sürüyor. KDV Kanun Tasarısı bu hafta Meclis’e sunulacak. İcra İflas Kanun Tasarısı ise bu hafta kanunlaştırılacak. Tasarıya ilişkin CHP ve MHP’nin uyarıları var. Meclis şubat ayı başından bu yana ekonomi ağırlıklı gündemini sürdürüyor. Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu’nda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı’nın bu hafta Meclis’e sunulması beklenirken, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi ilişkin adımlardan olan İcra İflas Kanu’nda Değişiklik Yapan Tasarı, Meclis Genel Kurulu’nda bu hafta ele alınacak. Komisyonda kabul edilen yatırım, üretim ve istihdamın desteklenmesine ilişkin torba kanun tasarısının ise gelecek hafta Genel Kurul’a inmesi bekleniyor. Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın bu hafta Meclis’e sunulacağını açıkladığı KDV Kanunu’nda Değişiklik Yapan Tasarı ile sonraki döneme devreden KDV’nin iade edilemezliği kuralı kaldırılacak. İcra İflas Kanun Tasarısı Bu hafta görüşülecek olan iflas ertelemenin kaldırılarak yerine konkordatonun getirildiği İcra İflas Kanun Tasarısı’na ilişkin…
Read More

27 Şubat 2018 Tarihli ve 30345 Sayılı Resmî Gazete

genel yazılar
  27 Şubat 2018 Tarihli ve 30345 Sayılı Resmî Gazete 26 Şubat 2018 Tarihli ve 30344 Sayılı Resmî Gazete – Mükerrer 26 Şubat 2018 Tarihli ve 30344 Sayılı Resmî Gazete 25 Şubat 2018 Tarihli ve 30343 Sayılı Resmî Gazete 24 Şubat 2018 Tarihli ve 30342 Sayılı Resmî Gazete 23 Şubat 2018 Tarihli ve 30341 Sayılı Resmî Gazete 22 Şubat 2018 Tarihli ve 30340 Sayılı Resmî Gazete 21 Şubat 2018 Tarihli ve 30339 Sayılı Resmî Gazete-Mükerrer 21 Şubat 2018 Tarihli ve 30339 Sayılı Resmî Gazete 20 Şubat 2018 Tarihli ve 30338 Sayılı Resmî Gazete 19 Şubat 2018 Tarihli ve 30337 Sayılı Resmî Gazete 18 Şubat 2018 Tarihli ve 30336 Sayılı Resmî Gazete 17 Şubat 2018 Tarihli ve 30335 Sayılı Resmî Gazete 16 Şubat 2018 Tarihli ve 30334 Sayılı Resmî Gazete 15…
Read More