KDV KANUN TASARISI YASALAŞTI

genel yazılar
Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı Kabul edilen maddelere göre, arsasını müteahhide veren arsa sahibi, bunun karşılığında sadece aldığı konut veya iş yerleri için KDV ödeyecek. Müzayede mahallerinde satış yapanlar KDV mükellefi olacak. Fazla veya yersiz hesaplanan ve Hazineye ödenen vergi, işlemi yapan mükellefe iade edilecek. İadenin yapılabilmesi için işlemle ilgili beyanlar düzeltilecek; fazla ve yersiz hesaplanan vergi, satıcı tarafından alıcıya geri verilecek. Satılmak üzere gümrüksüz satış mağazalarına veya bunların depolarına yapılan teslimler KDV’den istisna tutulacak. Hayırseverlerce bağışlanmak üzere yapılan okul, sağlık tesisi, 100 yatak kapasitesinden az olmamak üzere (kalkınmada öncelikli yörelerde 50 yatak) öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi, ibadethaneler, Diyanet İşleri Başkanlığı denetimine tabi yaygın din…
Read More

İkinci el araçta yeni KDV uygulaması yasalaştı

genel yazılar
İkinci el araçta yeni dönem! Meclis’ten geçtiKatma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Tasarıyla, ikinci el araç ticaretinde haksız KDV uygulamasına son veriliyor. Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Tasarıyla, ikinci el araç ticaretinde haksız KDV uygulamasına son veriliyor. Buna göre, ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle uğraşan mükelleflerin, mükellef olmayanlardan alarak vasfında esaslı değişiklik yapmadan sattığı ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların tesliminde özel matrah uygulanması sağlanacak. Bu işlemlerde matrah, ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutar olacak. Arsa sahibine kalacak konut veya iş yerlerine ilişkin arsa payının müteahhide…
Read More

Devreden KDV iadesinden vazgeçildi

genel yazılar
Şirketlerin mali yapılarında kritik bir sıkışıklık yaratan KDV iadesi sorununu çözmek üzere hazırlanan Katma Değer Vergisi Kanunu tasarısındaki önemli bir hüküm, TBMM Genel Kurulu’nda yapılan görüşmelerde metinden çıkarıldı. Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu’nda köklü değişiklikler içeren tasarının TBMM Genel Kurulu’nda yapılan görüşmelerinde, KDV iadeleriyle ilgili önemli bir hükmü metinden çıkarıldı. İktidar partisi milletvekillerinin verdiği önergeyle devreden katma değer vergisinin on iki ay içinde indirim yoluyla giderilememesi hâlinde iade edilmesini öngören düzenleme tasarıdan çıkarıldı. KDV Kanunu’nun, KDV indirimlerini düzenleyen 29’uncu maddesinde, indirilecek KDV’nin vergiye tabi işlemler dolayısıyla hesaplanan KDV’den daha fazla olması halinde, aradaki farkın sonraki döneme devredileceği ve iade edilmeyeceği hükmü yer alıyordu. Plan Bütçe Komsiyonu’nda, bu madde içinde yer alan “Devrolunur ve iade edilmez” hükmü çıkarılarak “Devrolunur ve 12 ay süreyle indirim yoluyla giderilememesi halinde bu süreyi izleyen 6…
Read More

Yeni İŞKUR teşviklerinden kim nasıl faydalanacak?

genel yazılar
İŞVERENLERE İŞ KUR  TEŞVİKİ HAYATA GEÇTİ 27/03/2018 Tarihli Resmi Gazetenin Mükerrer Sayısında yayınlanarak 4447/Geçici 19’uncu Maddesi 1/01/2018 itibaren yürürlüğe esas alınmıştır. Böylece işverenlere yeni tanınan bu teşvikle hem sigorta priminden hem de ödeyecekleri vergi açısından önemli avantajı yakalamış oldular. TEŞVİKTEN YARARLANMANIN GENEL ŞARTLARI NEDİR? v  İş-Kur kayıtlı işsiz olacak v  1/1/2018 ila 31/12/2020 özel sektör işçisi v  İşe girdiği aydan önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 5510 sayılı Kanunun 4 (a/SSK) ve (c/Kamu) bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmemiş olmaları ÖRNEK: İmalat yada bileşim sektöründe Nisan 2018 işe girmiş ise,İş Kur kaydı var.Ocak,Şubat ve Mart aylarında işsiz yada Ocak Şubat Mart aylarında toplamda 10 günden(3 ay toplam sigortalılık süresi) fazla ödenmemesi. v  İsteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4 (b/Bağ Kur) bendi kapsamında sigortalı olmamaları,İşveren konumunda ise…
Read More

E-DEFTER’DE BERAT YÜKLEME TAKVİMİ

genel yazılar
E-DEFTER TUTAN MÜKELLEFLERİN BERAT YÜKLEME TAKVİMİ Elektronik defter uygulaması kapsamında olan mükelleflerin , Yevmiye Defteri ve Büyük Defter (Defter-i Kebir) BERATLARINI ilgili ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar Gelir İdaresi Başkanlığı portalına yüklemeleri gerekmektedir. Bilindiği üzere elektronik defter uygulamasına başvuru yapan mükellefler uygulamaya başlama tarihi itibariyle Yevmiye Defteri ve Büyük Defteri elektronik olarak tutmak zorundadırlar. E-DEFTERDE BERAT YÜKLEME TAKVİMİ  için tıklayınız… MuhasebeDR.Com TÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORUPowered by WPeMatico
Read More

İLAVE İSTİHDAMA TEŞVİK GELDİ

genel yazılar
İşverenlerin ve sigortalıların beklediği 7103 sayılı Torba Yasa Resmi Gazete’de yayımlandı. Çalışma hayatını önemli alanlarda destekleyen kanun; başta genç, engelli ve kadın işsizliğinin önlenmesi olmak üzere tasarruf ihtiyaçlarına da cevap verecek. Ayrıca 2018 yılı milli istihdam hedefine ulaşılması için torba yasa da düzenlenen istihdam teşvikleri de çok önemli. Torba yasanın işverenlerce beklenen en önemli düzenlemesi ilave istihdam desteği ile istihdamda önemli bir artış olması bekleniyor. 1/1/2018 ile 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için sigorta prim desteği verilecek. Destek tutarı hesabında sigortalı ve işveren hissesi primleri birlikte dikkate alınacaktır. Teşvikten yararlanmak hem sigortalının hem de işverenin için belirli şartları sağlanması gerekiyor. İşe alınacak sigortalının öncelikle İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması gerekiyor. Sigortalının işe alındığı tarihten önceki son üç aylık dönemde 4/a, 4/b (isteğe bağlı hariç) ve 4/c kapsamında 10 günden fazla…
Read More

Küçük Sanayi Sitelerine yeni vergi avantajı-EVREN ÖZMEN

Kooperatifçilik
Küçük Sanayi Sitelerine yeni vergi avantajı Altyapı Yatırımlarında KDV İstisnası: 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13.maddesine eklenen bent çerçevesinde, Organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinin su, kanalizasyon, artıma, doğalgaz, elektrik, haberleşme tesisleriyle, yol yapımına, Küçük sanayi sitelerindeki işyerlerinin inşasına ilişkin, bunlara veya bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmelere yapılan mal teslimleri ile hizmet ifaları, KDV’den istisna edilmektedir. [contact-form] The post Küçük Sanayi Sitelerine yeni vergi avantajı-EVREN ÖZMEN appeared first on Kooperatif Danışmanı Mali Müşavir Kemal ÖZMEN.Powered by WPeMatico
Read More