2018 Ağustos Dönemi Vergi Takvimi

Kooperatifçilik
  2018 Ağustos Dönemi Vergi Takvimi Özmen Müşavirlik-Ataşehir Hazırlayan :evrenozmen@ozmconsultancy.com Temmuz 14 2018 II. Geçici Vergi Dönemine Ait Geçici Verginin Beyanı Son Gün Temmuz 17 2018 II. Geçici Vergi Dönemine Ait Geçici Verginin Ödemesi Temmuz 27 Temmuz 2018 Dönemine Ait Muhtasar ve Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi Temmuz 31 Ba-Bs formu son gün Temmuz 31 SGK-Bağ/Kur ödeme son Günüdür.   The post 2018 Ağustos Dönemi Vergi Takvimi appeared first on Kooperatif Danışmanı Mali Müşavir Kemal ÖZMEN.Powered by WPeMatico
Read More

Genç girişimciler bu vergi ve prim avantajlarını kaçırmayın!

genel yazılar
Yeni işyeri açan genç girişimciler, 75 bin liraya kadar kazançları üzerinden gelir vergisi (GV) ödemiyor. 75 bin lirayı aşan kazanç varsa da, aşan kısımdan vergi alınıyor. Yeni düzenlemeyle (7143 sayılı yasa md.22) Bağ-Kur primi için de avantaj sağlandı. 1 Haziran 2018’den itibaren işyeri açan 29 yaşını doldurmamış genç girişimciler bir yıl boyunca Bağ-Kur primi de ödemeyecek. Henüz yolun başında olan genç girişimciler için ciddi avantajlar sağlayan Gelir Vergisi ve Bağ-Kur prim teşviklerinin diğer koşullarına da sırasıyla göz atalım… GELİR VERGİSİ TEŞVİKİ Yeni açılacak işyerinin hangi sektörde faaliyet göstereceği farketmiyor. İşletme, cafe de olabilir, market de, lokanta da. Avukat da olabilir, mimar da, doktor da, eczacı da. 29 yaşını doldurmamış olan, ‘yeni bir işyeri’ açan, ‘ilk defa vergi mükellefiyeti tesis ettiren’ genç girişimcinin yıllık kazancının 75 bin liraya kadarından vergi istenmiyor.…
Read More

Kooperatiflerde Denetim Raporu yazılırken dikkat edilecek hususlar-Evren özmen

Kooperatifçilik
Denetim Kurulu Raporu Genel İlkeleri Denetim kurulu raporunda; Raporun görüşüleceği genel kurul toplantı tarihi, incelemenin ait olduğu dönem ve düzenleme tarihi belirtilir. Raporun tüm sayfaları, düzenleyen denetim kurulu üyesi veya üyeleri tarafından imzalanır.              (2) Rapor, genel kurulda görüşülecek döneme ilişkin tüm işlem ve hesapları kapsayacak şekilde ayrıntılı bilgiler içerir. Rapor, açık, öz ve düzgün bir dille yazılır.              (3) Raporda, ortaklar ve diğer kişiler nezdinde yanlış kanaat uyandırıcı, gerçeğe aykırı ifadelere yer verilemez.              (4) Denetim kurulu raporu, ilgili olduğu genel kurul toplantı tarihinden en az 15 gün önce düzenlenerek yönetim kuruluna teslim edilir. Daha sonra rapor içeriğinde herhangi bir değişiklik yapılamaz.              (5) Bu Tebliğdeki esaslara uygun olarak düzenlenmeyen denetim kurulu raporları, genel kurullarda görüşülemez ve kabul edilemez. The post Kooperatiflerde Denetim Raporu yazılırken dikkat edilecek hususlar-Evren özmen appeared first on Kooperatif Danışmanı Mali…
Read More

İmar Barışı Soru ve Cevaplar-3

Kooperatifçilik
İmar Barışı Soru ve Cevaplar-3 Bu Yazı MuhasebeTR sitesi için hazırlanmıştır  İmar barışı başvuruları hızla devam ederken, yapı kayıt belgesi süreci ile ilgili bir çok soru cevabını bulmaya başladı. Devamındaki tapu işlemleri ve kat mülkiyeti süreci ile ilgili de 2018-8 sayılı tapu kadastro genelgesi yayınlandı.   Sizlerden gelen bazı soruları cevaplayabilsem de bazılarına iş yoğunluğu nedeni ile cevap yazamadım. Cevap yazamadığım kişilerden özür diliyorum. Aşağıda bir çok kişinin aklına takılan hususlara yardımcı olacağını düşündüğüm soru ve cevaplar mevcut.   Umarım faydası olur.   Soru: Kooperatifimiz tek parselde 8 ayrı binadır. Kat irtifak tapularımız mevcut olup, fazladan imalatlar nedeni ile iskan alamamaktayız. Başvuruyu yaparken aynı parselde yer alan blokların tamamı için tek başvuru mu yoksa blok bazında mı başvuru yapmamız gerekmektedir ?   Cevap: Yapı kayıt belgesi her bina için ayrı…
Read More

BORÇ YAPILANDIRMA SÜRESİ UZATILDI

genel yazılar
7143 Sayılı kanuna göre alacakların yeniden yapılandırılması başvuru, bildirim ve beyan süreleri tarihi 27 Ağustos tarihine kadar uzatılmıştır… CUMHURBAŞKANI KARARI 31 Temmuz 2018 Tarihli ve 30495 Sayılı Resmî Gazete – Mükerrer ––  11/5/2018 Tarihli ve 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 2, 3, 4, 7 ve 8 inci Maddeleri ile 10 uncu Maddesinin Altı, Yedi ve Sekizinci Fıkralarından Yararlanmak İçin Öngörülmüş Olan Başvuru, Bildirim ve Beyan Sürelerinin 27/08/2018 Tarihine (Bu Tarih Dâhil) Kadar Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7) RESMİ GAZETE OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ 31.7.2018Powered by WPeMatico
Read More

2018/7 Cumhurbaşkanı kararı (Yapılandırma süre uzatımı) yayımlandı

genel yazılar
CUMHURBAŞKANI KARARI 31 Temmuz 2018 Tarihli ve 30495 Sayılı Resmî Gazete – Mükerrer ––  11/5/2018 Tarihli ve 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 2, 3, 4, 7 ve 8 inci Maddeleri ile 10 uncu Maddesinin Altı, Yedi ve Sekizinci Fıkralarından Yararlanmak İçin Öngörülmüş Olan Başvuru, Bildirim ve Beyan Sürelerinin 27/08/2018 Tarihine (Bu Tarih Dâhil) Kadar Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7)Powered by WPeMatico
Read More

İŞYERİ AÇAN GENÇLERE BAĞ-KUR PRİM DESTEĞİ

genel yazılar
18-29 YAŞ ARALIĞI GENÇLER 01/06/2018 TARİHİNDEN İTİBAREN İŞYERİ AÇMASI HALİNDE ÖDEYECEKLERİ BAĞKUR PRİMLERİ HAZİNE TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR 193 sayılı GVK’nun mükerrer 20’nci maddesi kapsamında olan genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olanlardan, 1/6/2018 tarihinden itibaren ilk defa işyeri açan gerçek kişilerin BAĞ-KUR primleri, 1 yıl süreyle sigorta primine esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan tutar Hazine tarafından karşılanacaktır. GENÇ GİRİŞİMCİ TEŞVİKİNİN USUL VE ESASLARI: Bilindiği üzere, 18/5/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 22’nci maddesi ile; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen (k) bendinde;“31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun…
Read More