TAX RATES 2019 TURKEY

Kooperatifçilik
TAX RATES 2019 TURKEY  Income Tax Rate (Employment Income)2019TRY …. to ………15%TRY ….. – ……20%TRY ……..-………27%TRY …………. and more35% Income Tax Rate (Non-Employment Income)TRY ……. to ……..15%TRY …… – …….20%TRY 34,001-80,00027%TRY ………. and more35%Powered by WPeMatico
Read More

Kira Artışları Artık Tüfeye göre

Kooperatifçilik
    II. Belirlenmesi MADDE 344 – Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır. Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenir. Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, beş yıldan uzun süreli veya beş yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde ve bundan sonraki her beş yılın sonunda, yeni kira yılında uygulanacak kira bedeli, hâkim tarafından üretici fiyat endeksindeki artış oranı, kiralananın durumu ve emsal kira bedelleri göz önünde tutularak hakkaniyete uygun biçimde belirlenir. Her beş yıldan sonraki kira yılında bu biçimde belirlenen kira bedeli,…
Read More

Eczanelerde Poşet Tanımlaması Nasıl Yapılacak ?

Kooperatifçilik
Poşet ücreti ve poşet beyannamesi uygulaması nasıl olacak ? Uygulamanın 01.01.2019 tarihinden itibaren başlayacak olması itibariyle, eczanelerden ilaç temini sırasında, hastalar tarafından plastik poşet talep edilmesi durumunda, plastik poşet başına 25 kuruştan az olmamak üzere ücretin uygulanması gerektiğini; bu işlemle ilgili olarak fiş kesmek üzere  yazar kasalarda düzenleme yapılmasının uygun olacağı konusunda bilgilerinizi ve üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim. Detaylı bilgi ve sorularınız için info@ozmconsultancy.com Powered by WPeMatico
Read More

Yapı Denetim Firmalarına Görev Bölgesi Sınırı getirildi

Kooperatifçilik
“200 km’ye kadar diğer illerde faaliyet GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 1/1/2019 tarihine dek valilik binası esas alınarak 200 km’ye kadar diğer illerde faaliyet gösteren yapı denetim kuruluşlarının o illerde bu tarihten itibaren yeni iş almasına izin verilmez, sorumluluğunda bulunan işlerde ise iş sorumluluğundan düşene kadar denetimine devam etmesine izin verilir Yapı Denetim Görev Alanı 200 kmPowered by WPeMatico
Read More

Yapı Denetim Firmaları Seçiminde Noter Huzurunda Kura ve puanlama dönemi

Kooperatifçilik
O ilde faaliyet gösterebilecek yapı denetim kuruluşları, 1/1/2019 tarihini takip eden ilk iş gününde yapılacak birinci sıralamada Yönetmelikle belirlenecek her bir yapı grubu için noter huzurunda çekilecek kura ile puanı sıfır kabul edilerek sıralanır. Yapı denetim kuruluşlarının puanlandırılmasına ilişkin esaslar aşağıdadır: YAPI DENETİMDE KURA DÖNEMİa) 1/1/2019 tarihinden sonra sorumluluğunu üstlendiği her bir yapının yapı denetimi hizmet sözleşmesinin bedeli kadar puan verilir. b) Puanlandırmalarda, katma değer vergisi hariç sözleşme bedelleri ve yapı denetimi hizmet sözleşmesi bedelinin kuruşa tekabül eden bölümleri iki basamağa kadar dikkate alınır. c) Bu puanlandırma her bir yapı grubu için ayrı ayrı yapılır ve o grup için verilen puan diğer grup için yapılan puanlandırmaya eklenmez. ç) Yapı denetim kuruluşları her bir yapı grubu için puanı az olandan çok olana doğru sıralanır.Powered by WPeMatico
Read More

Yapı Denetim sözleşmesi elektronik ortamda yapılacak

Kooperatifçilik
YAPI SAHİPLERİ İLE YAPI DENETİMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ İMZALAYACAK YAPI DENETİM KURULUŞLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ b) Elektronik ortam: Bakanlıkça oluşturulan ve yapı sahipleri ile yapı denetim hizmet sözleşmesini imzalayacak yapı denetim kuruluşlarının belirlenmesini sağlayan yazılım sistemini,  O ilde faaliyet gösterebilecek yapı denetim kuruluşları, 1/1/2019 tarihini takip eden ilk iş gününde yapılacak birinci sıralamada Yönetmelikle belirlenecek her bir yapı grubu için noter huzurunda çekilecek kura ile puanı sıfır kabul edilerek sıralanır. (2) Yapı denetim kuruluşlarının puanlandırılmasına ilişkin esaslar aşağıdadır: a) 1/1/2019 tarihinden sonra sorumluluğunu üstlendiği her bir yapının yapı denetimi hizmet sözleşmesinin bedeli kadar puan verilir. b) Puanlandırmalarda, katma değer vergisi hariç sözleşme bedelleri ve yapı denetimi hizmet sözleşmesi bedelinin kuruşa tekabül eden bölümleri iki basamağa kadar dikkate alınır. c) Bu puanlandırma her bir yapı grubu için ayrı ayrı yapılır ve o…
Read More