Asgari Ücret 2019 Yasal Kesintileri
(01.01.2019 – 31.12.2019)
Brüt Ücret  2.558,00
Sigorta Primi İşçi Payı  358,12
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı  25,58
Gelir Vergisi Matrahı  2.174,30
Gelir Vergisi  326,15
Damga Vergisi  19,42
Kesintiler Toplamı  729,26
Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz)  191,85
NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil)  2.020,59

Powered by WPeMatico