2019 yılı için geçerli Gelir Vergisi
Dilimleri açıklandı!

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 302)
29 Aralık 2018 tarih ve Sayı: 30285 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanmıştır.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 103’üncü
maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas
alınan tarife, 2018 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak
üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi
Tarifesi 2018

Ücret Dışındaki Gelirlere Uygulanacak Gelir
Vergisi Tarifesi 2018

18.000 TL’ye
kadar                                                 %
15

 40.000
TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL,
fazlası                         %
20

 98.000
TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL, (ücret
gelirlerinde 148.000 TL’nin

 40.000
TL’si için 7.100 TL),
fazlası                                     %
27

 98.000
TL’den fazlasının 98.000 TL’si için 22.760 TL, (ücret
gelirlerinde

148.000
TL’den fazlasının 148.000 TL’si için 36.260 TL),
fazlası             %
35

Powered by WPeMatico