“Emeklilik umudu olanın hayalleri vardır. Hayalleri olanın ise her şeyi var demektir.” (İsa Karakaş)
Gerçekten de kadın-erkek herkesin en büyük arzusu ve beklentisi ileri yaşlarda çalışamaz duruma geldiğinde hiç kimseye muhtaç ve el açmadan asgari düzeyde de olsa belirli bir gelire sahip olmaktır.
Emeklilikte çok erken yaşlarda planlama yapmak hayati öneme sahiptir. Bu anlamda anne-babaların evlatlarına bırakacağı belki de en kalıcı miras iyi bir emeklilik planlamasıdır. Ancak burada emeklilik planlaması yaptırılacak uzman çok önemlidir. Keza ülkemizde sahte uzman bolluğu bulunmaktadır.
İsteyen anında bakkaldan ekmek-süt alır gibi sosyal güvenlik uzmanı! bulmaktadır. Maalesef piyasa; uzman kisvesi adı altında ve internette boy gösterip vatandaşı yanlış yönlendiren şarlatanlarla dolu.
Özelikle gurbetçiler en mağdur kesimi oluşturmaktadır. Bu nedenle sahte uzmanlara dikkat etmek gerekmektedir.
Erken emeklilikte belirleyici hususlar
Emeklilik için genel olarak 3 şart gerekmektedir. İlki ve en önemlisi yaş, ikincisi prim ödeme gün sayısı ve sonuncusu ise  belirli bir süre sigortalı olma şartıdır.
Erken emeklilikte en belirleyici temel unsur ilk sigortalı olarak işe başlama tarihiniz ve çalışmalarınızın ne kadar eski tarihli olduğu noktasında toplanmaktadır.
Örneğin 30.03.1984 günü sadece 1 gün ödenmiş SSK primi olan bir kadın 40 yaşında 5000 gün primle erken emekli olma avantajına sahip olmaktadır.
Diğer belirleyici bir unsur ise SSK’dan erken emekliliğin daha az prim gerektirmesi nedeniyle  Bağ-Kur ve Emekli Sandığına göre daha avantajlı olmasıdır.
Erken emekli olmak için…
50’li yaşlarda emekli olacak birçok kişi bugünlerde çok geç emekli olacağım diye düşünmektedir. Oysaki önümüzdeki yıllarda özelikle çocuklarımızın  50’li yaşlarda emekli olması hayal olacak.
Zira emeklilik yaşı aşağıda verdiğimiz tablodan da görüleceği üzere peyderpey 65 yaşına kadar çıkacak. Bu bağlamda 30 Nisan 2018 tarihinden önce sigortalı çalışması olanlar 65 yaştan etkilenmeyecek.
Özelikle 2000’li yıllardan sonra ve 30.04.2008 tarihine kadar sigortalı işe girenler kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmak ve SSK’lılar için 7000 gün (01.05.2008 tarihinden itibaren 7200 gün), Bağ-Kur ve Emekli Sandığı sigortalıları için ise 9000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartıyla emekli olmaktadır.
30 Nisan 2018 tarihinden sonra işe girenler ise 01.01.2036 tarihine kadar yukarıda belirtilen gerekli primleri ne zaman doldurursa yukarıdaki tabloda belirtilen tarihlere göre emeklilik yaşları belirlenecektir.
Örneğin; 01.01.2015 tarihinden itibaren SSK’lı çalışan Zeynep 7200 gün malullük, yaşlılık, ölüm primi bildirilme şartını 31/12/2035 tarihinde tamamladıysa 58 yaşında emekli olacaktır.
Ancak Zeynep, gerekli prim gün sayısını 01.01.2048 tarihinde tamamlarsa 65 yaşında yani 7 yıl daha geç emekli olacaktır.
Görüldüğü üzere emeklilik için gerekli olan malullük, yaşlılık, ölüm prim gün sayısının bildirilme şartı yerine getirilirse 7 yıl daha erken emeklilik avantajı yakalanmaktadır.
Son söz olarak anneler babalar çocuklarınız 65 yaşında emekli olsun istemiyorsanız şimdiden emeklilik planlaması yapmayı unutmayın.
            ***
 “Fazla tevazunun sonu, vasat insandan nasihat dinlemektir.” İbn-i Haldun
“BAŞIN DÜŞERSE DARA, İSA KARAKAŞ’I ARA”
Birçok okuyucumuz gençlerin, engellilerin, çırakların ve toplumun çeşitli kesimlerinin sorunlarını dile getirdiğimizi ancak emeklilikten yoksun olan ev hanımlarının sorunlarını dile getirmediğimizi ifade etmektedir.
Özelikle her gün çok sayıda ev hanımından gelen e-maillerin yanı sıra  okuyucularımızdan Reşit Çelik’in “…rahat bir hayat yüzü göremeden bu dünyadan göçüp giden bir ev kadınının evladı olarak rahmetli annemin hayal kırıklığını son zamanlarında evlatlarına ve çevresine karşı yaşadığı mahcubiyeti hâlen yüreğimde hissediyorum. Ömrünü ev kadını olarak tamamlamak üzere olan alnı pak sütü helal, analarımıza kadınlarımıza ömürlerinin son günlerinde gelin, torun, evlat , damat komşuya karşı muhtaç olma mahcubiyeti yaşatmamak için; hiç olmazsa geriye dönük prim borcu ödeme imkânı sağlayarak emeklilik hakkı tanınması konusunu köşenize taşıyacağınıza inanıyor, yapacağınız girişimler için; kendini sahipsiz kalmış hisseden tüm analarımız adına şükranlarımı arz ediyorum…”  bir erkek olarak kadınların sorunlarını dile getirmesini takdir ediyorum. Bu samimi ve candan hissiyat karşısında önümüzdeki yazılarımızdan birini tamamen ev hanımlarının emekliliği konusuna ayıracağımız sözünü şimdiden ilan ediyorum.

İsa Karakaş
isa.karakas@tg.com.tr

turkiyegazetesi.com.tr

Powered by WPeMatico