10/03/2018 tarihli 30356 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7099 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile muhtelif Kanunlarda yapılan değişiklikler özetle aşağıdaki gibidir;
1. 15.03.2018 tarihinden itibaren şirket kuruluşlarında kağıt ortamında tutulacak defterler, anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin sadece şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicil müdürlüğünce tasdik edilecektir.
2. Kooperatiflerin kuruluş, pay devri, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nev’i değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemleri Harçlar Kanunu’nda yazılı harçlardan istisna edilmiştir.
3. Limited şirket kurucularının sözleşmedeki imzalarının noterce onaylanması uygulaması kaldırılmış olup, şirket sözleşmesi ticaret sicil müdürülüğünde yetkili personel huzurunda imzalanacaktır.
4. Kooperatifi temsile yetkili kişilerin isimleri, imzaları ve bu yetkiye dayanan kararların kooperatif yönetim kurulu tarafından ticaret siciline verilmesinden önce noter tasdik şartı kaldırılmıştır.

[contact-form]

The post 7099 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun-EVREN ÖZMEN appeared first on Kooperatif Danışmanı Mali Müşavir Kemal ÖZMEN.

Powered by WPeMatico