Bilindiği gibi, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan ve kapsama giren borçlar ile kesinleşmemiş veya dava aşamasında bulunan alacaklar ile pişmanlıkla veya kendiliğinden verilecek beyan ve bildirimler için süre 31 Temmuz 2018 tarihinde sona erecektir.

SGK borçları dışındaki borçlar için, peşin ödemede ödemenin son tarihi 1 Ekim 2018 tarihidir. Taksitle ödemede ise ilk taksitin son ödeme süresi 1 Ekim 2018 tarihidir. Kalan taksitler ise ikişer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödenebilecektir.

SGK ödemelerinde ise peşin ödeme yapacak olanlar 31 Ağustos 2018 tarihine kadar ödemelerini yapacaklardır. Taksitle ödemede ise ilk taksit Ağustos 2018 ayından başlamak üzere, kalan taksitler ikişer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödenebilecektir.

Yine, matrah ve vergi artırımı, işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlara ilişkin kayıtların düzeltilmesi, kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia kayıtlarının düzeltilmesi için başvuru süresi ise 31 Ağustos 2018 tarihinde sona ermektedir.

Matrah ve vergi artırımında peşin ödemeler için son tarih 1 Ekim 2018 tarihidir, taksitli ödemelerde ise ilk taksit 1 Ekim 2018 tarihine kadar ve kalan taksitler izleyen ikişer aylık dönemler halinde azami 6 eşit taksitte ödenebilecektir.

İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlara ilişkin kayıtların düzeltilmesi sonucu hesaplanan KDV beyan süresi sonuna kadar yani 31 Ağustos 2018 tarihine kadar ödenecektir.

Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia kayıtlarının düzeltilmesi için ödeme süresi ise ilk taksit beyan verme süresi sonu olan 31 Ağustos 2018 tarihine kadar, diğer taksitler ise izleyen 2. ve 4. ayda olmak üzere üç eşit taksitte ödenebilecektir.

31 Aralık 2017 tarihli bilançoda yer almakla birlikte işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar ile bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan işlemlere ilişkin düzeltme 31 Ağustos 2018 tarihine kadar yapılacak ve beyan edilen tutar üzerinden ödenecek olan %3’lük tutarda aynı tarihe kadar ödenecektir.

Yurt dışından para getirme ya da varlıkların şirkete konulması için süre 31 Aralık ve 30 Kasım şeklinde olup başka bir yazıda konu ele alınacaktır.

KANUNDA BELİRTİLEN SÜRELER UZATILMALIDIR!

7143 sayılı Kanunun 9/17’uncu maddesine göre Bakanlar Kurulu, bu Kanunda öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini bir aya kadar uzatmaya yetkili kılınmıştır.

Bilindiği gibi, 1-20 Temmuz tarihlerinde “mali tatil” uygulanmaktadır. Kanunda yer alan düzenlemelerin uygulanmaya başlanması da en erken Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 2-3 hafta  sonra olmuştur. Yine araya Ramazan Bayramı ve seçim süreci de girmiştir.

Mükellefler ve meslek camiasındaki beklenti Bakanlar Kurulunun kendisine verilen yetkiyi kullanarak sürenin uzatılması yönündedir. Bu talep yukarıda saydığımız gerekçelerle haklılık kazanmaktadır ve uzatılması daha çok mükellefin Kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmasına katkı sunacaktır.

Ekrem Öncü
dkrdenetim.com.tr

Powered by WPeMatico