Apartmanda Pilates Salonu açılması kat mülkiyeti kanununa aykırı mı ?-MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

Apartman Pilates Salonu kat mülkiyeti

Son günlerde bir çok konut sitesinde veya müstakil apartmanlarda pilates salonlarının açıldığını bilinmektedir.

Gelişen ve değişen trendler spor salonları yerine insanları bu tip stüdyolara çekmektedir.

Bu şekilde bir durumla karşılaşan site veya apartman yönetimlerinin ilk başvuracakları adres yönetim planları ve kat mülkiyeti kanunudur.

Kat mülkiyeti kanununun 24.maddesinde yasak işler sayılmıştır. Buna göre Ana  gayrimenkulün, kütükte mesken, iş veya ticaret yeri olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde hastane, dispanser, klinik, poliklinik, ecza laboratuvarı gibi müesseseler kurulamaz; kat maliklerinin buna aykırı sözleşmeleri hükümsüzdür; dispanser, klinik, poliklinik niteliğinde olmayan muayenehaneler bu hükmün dışındadır. Ana gayrimenkulün, kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve emsali gibi eğlence ve toplantı yerleri ve fırın, lokanta, pastahane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri ve imalathane, boyahane, basımevi, dükkan, galeri ve çarşı gibi yerler, ancak kat malikleri kurulunun oybirliği ile vereceği kararla açılabilir

Maddeden de anlaşılacağı üzere dans salonu veya spor salonu gibi yerlere kiralanmadan önce kat maliklerinden onay alınması zorunludur. Aksi takdirde tek bir kat malikinin dava açması ile ilgili bağımsız bölümün boşaltılması söz konusu olabilir.

Daha detaylı bilgi için info@ozmconsultancy.com

Mali Müşavir Evren ÖZMEN

[contact-form]

 

Powered by WPeMatico