Arsa Payının Önemi

architectural design architecture blueprint business
Photo by Lorenzo Cafaro on Pexels.com

Arsa payı kat mülkiyeti kanunu uyarınca mülkiyet sahibine yüklenen bazı hak ve yükümlülüklerin yanında ayrıca ana yapının herhangi bir nedenle ortadan kalkması durumunda elde kalan taşınmaz üzerinde daha önceden belirlenmiş olan paylara bağlı mülkiyet hakkından ibaret olması sebepleriyle önemlidir.Şu halde ana yapı tekrar yıkılıp , yapılmak istendi- ğinde yeni yapılacak bağımsız bölümün niteliği mevcut arsa payının oranı ile orantılı olacağından , arsa payının durumu , nitelikli bir bağımsız bölüm sahibi olabilmek açısından en önemli kriter olacaktır.Anayapı ve bulunduğu arsa üzerinde idarenin bir kamulaştırma kararı alması durumunda da Anayasa md.46 uyarınca ödenecek gerçek bedel hesaplanmasında arsa payı dikkate alınacağı için (Kat Mülkiyeti Kanunu md.46/6) arsa payının doğru olarak belirlenmesi malikler açısından büyük önem taşımaktadır.

 

The post Arsa Payının Önemi appeared first on Kooperatif Danışmanı Mali Müşavir Kemal ÖZMEN.

Powered by WPeMatico