Askerdeyken işsizlik aylığı alınabilir mi?

■ Şu an işsizlik ödeneği alıyorum, 4 ay daha alacağım. Askere gitmem gerekiyor, bu durumda askerde iken işsizlik ödeneğime devam edebilir miyim? 5…635300 Nolu SMS
Muvazzaf askerlik nedeniyle işyerinden ayrılmanız durumunda işsizlik ödeneğine hak kazanamazsınız. Ancak işten işsizlik ödeneğine hak kazanacak biçimde işten ayrılmanızın akabinde işsizlik ödeneği başlayacak iken muvazzaf askerliğe başlamanız halinde işsizlik ödeneğini askerlik süresince almamanız gerekiyor. Askerlik görevi sonunda ise 30 gün içinde başvurmanız durumunda alamadığınız işsizlik ödeneklerini alırsınız.

■ 5 senedir çalışmaktayım. Senelik iznimi vermiyorlar. İstifa etsem tazminatımı alabilir miyim? 5…564878 Nolu SMS 
Yıllık izin hakkının keyfi ve sübjektif nedenlerle kullandırılmaması hukuka aykırıdır. Yönetmelikte belirtildiği şekilde talepte bulunulması halinde işverenin keyfi nedenlerle işçiye yıllık iznini kullandırmaması işçi açısından sözleşmenin haklı nedenle feshi sonucunu taşıyabilecektir. Bu nedenle fesihte işçi tazminata hak kazanır.

■ Emekli olarak bir işyerinde çalışırken, işveren tarafından iş sözleşmem bildirimsiz olarak fesh edildi. İşveren kıdem tazminatımı ödedi. Ancak ihbar tazminatımı ödemedi. İhbar tazminatı hakkım var mı? 5…534950 Nolu SMS 
İhbar tazminatı İş Kanunu’nun 17’nci maddesine uyarak yapılan geçerli nedenle fesihlerde fesih ihbar süresi tanımaksızın sözleşmenin işverence feshedilmesi durumunda ödenmesi gerekir. Bu bakımdan emekli yahut emekli olmayan işçi ayrımı yapılamaz. Keza iş sözleşmesinin haklı neden olmaksızın işçi tarafından işverene ihbar süresi tanımaksızın feshedilmesi durumunda da, bu defa işçi işverene ödeme yapar. İşçinin emekli olup olmadığını önemi bulunmamaktadır.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
■ 20.12.1969 doğum tarihim. SGK girişim 03.06.1997. 5…722743 Nolu SMS 
İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. 5900 prim günü tamamlayıp 57 yaşınızın dolacağı 20.12.2026 tarihinde emekli olabilirsiniz. Ancak askerlik yaptıysanız ve işe başlangıçtan önce ise sadece 15 gün askerlik borçlanıp 56 yaşa tabi olabilir ve 20.12.2025 tarihinde emekli olabilirsiniz.

https://www.takvim.com.tr/yazarlar/aliserbetci/2018/01/26/askerdeyken-issizlik-ayligi-alinmaz

Powered by WPeMatico