Günümüzde memur olan kişinin SSK’lı veya Bağ-kurlu faaliyette bulunmasına sık rastlanmazken SSK’lı (4/a) kişinin aynı zamanda Bağ-kurlu (4/b) olmayı gerektirir faaliyette bulunması sık rastlanan durumlardan biridir. Bu şekilde farklı statülerin birlikte olması halinde sigortalılık hallerinin çakışmasından söz edilir.

Sigortalılık hallerinin çakışması halinde hangi sigortalılık statüsünün geçerli olacağı önem arz etmektedir.

Kişi bir işyerinde SSK’lı olarak çalışırken aynı firmaya ortak olabilir yahut bir firmada ortaklığı varken başka bir firmada SSK’lı olarak çalışabilir. İşte bu gibi hallerde emekliliğe ilişkin ileriye dönük bazı hesaplamaların iyi yapılması gerekmektedir.

Kişiye hangi statüden emekli aylığının bağlanacağı son 7 yıllık hizmet içinde fazla olan statü esas alınarak belirlenmekte, eşitlik durumunda ise son tabi olunan sigortalılık esas alınmaktadır. Yedi yıl (7*360=) 2.520 prim günü olup yarıdan fazlası (2.520 gün/2)+1=) 1.261 prim günüdür.

Cumhur Güzel isimli okurumuz e-postasında “Ben 2008 öncesinde, ssk’lı olarak çalışırken kendi şirketimi kurdum. Bugüne kadar da aksatmadan devam ediyordum. Ancak, mart ayında otomotik bağkur kaydı yapılmış. İnternetten ekteki açıklayıcı yazınızı buldum. Bu yazınızda, limited şirket ortağı için ssk’nın devamı için 3 madde sıralanıyor fakat ssk bir dördüncü madde ortaya koyuyor. O da “limited şirket ortağı kendi şirketinde tek çalışıyorsa” 4A devam edemez diyor. Sizin yazınızda bu madde yok. Şimdi ben bağkur’a geçiş için dilekçe vermeli miyim? Çok fazla hak kaybı oluyor.” der. Okurumuzun e-postasında bahsettiği internetteki yazımız da yine bu konu ile ilgili mesleki bir dergide yayımlanan yazımız. (251 no.lu “Yaklaşım Dergisi” Kasım 2013)

Mart 2011 öncesini dönemi kısaca “önce başlayan sigortalılık hali devam eder” şeklinde izah edebiliriz. Mart 2011 sonrası için ise SSK-bağ-kur çakışması durumunda SSK’lı (4/a) olmak öncelikli hale gelmiştir. Örneğin A Ltd. Şti.’nde ortaklığı olan ve bu ortaklıktan dolayı bağ-kurlu olan kişi B Ltd.Şti.’nde SSK’lı olarak çalışması halinde B Ltd. Şti.’nde SSK’lı olduğu gün itibarıyla bağ-kuru durmaktadır.

Örneğin, 01.01.2012 tarihinde şirket ortaklığından dolayı bağ-kur sigortası başlayan kişi 01.07.2012 tarihinde başka bir şirkette SSK’lı olursa 30.06.2012 tarihi itibarıyla bağ-kur kapsamından çıkar, 01.07.2012 tarihinde başlayan SSK’sı geçerli olur.

Kendi işyerinde SSK’lı olunmaz

Örnekteki kişi 01.07.2012 tarihinde başka bir şirkette/işyerinde SSK’lı değil de kendi ortak olduğu şirkette SSK’lı olmuş olsa idi bu defa SSK’sı geçersiz olacaktı. Çakışan bu süre için varsa ödenen primlerinin bağ-kura aktarılması gerekirdi.

Kişi “kendine ait” veya “ortak olduğu bir işyerinden” SSK’lı olarak bildirilemez. “Kendine ait işyeri” gerçek kişi şahıs işletmeleridir. “Ortak olduğu” ifadesini ise Anonim Şirketler için “yönetim kurulu üyesi olan ortak” şeklinde anlamak lazım. Çünkü yasaya göre A.Ş.lerde “yönetim kurulu üyesi olan ortaklar” bağ-kurlu olmaktadır. Bir anonim şirkette yönetim kurulu üyesi olmayan, sadece hissedar olan ortak o şirkette SSK’lı (4/a’lı) olarak çalışabilir.

Kesinti halinde Bağ-kur devreye girer

Kişinin bağ-kur tescili olmamış, kendi şirketinde Ekim 2008’den önce başlayan SSK’sı var ve kesintisiz devam ediyorsa bu halde yine SSK statüsü geçerli sayılır. Bu durumda olan kişinin bir işyerinden çıkışının yapılıp diğer diğer işyerine girişinin yapılması veya iş yerinin nakli halleri kesinti sayılır ve bağ-kur sigortalılığı geçerli sayılır.

Mustafa Cerit

karar.com

Powered by WPeMatico