Kamuoyunda SGK ve Maliye borçlarını yapılandıran kanun olarak bilinen “Torba Kanun”da, sadece borç affı ve yapılandırmasına ilişkin hükümler yer almıyor, kanun aynı zamanda başta Bağ-Kur’lular olmak üzere diğer sigortalılar ve işverenlere yönelik önemli düzenlemeler de içermektedir. Özelikle Bağ-Kur’lulara yönelik düzenlemeler dikkati çekmektedir. Hâlen TBMM’de yer alan “Torba Kanun”la 31/5/2018 tarihi itibarıyla prim borcu olan ve ödeme yapmayan Bağ-Kur’luların, sigortalılık sürelerinin durdurulması, prim borçlarının silinmesi, talep edilmesi hâlinde durdurulan sigortalılık sürelerinin ihya edilmesi de amaçlanmaktadır.
Bağ-Kur’luların borcu silinecek
Köy ve mahalle muhtarları, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, SGK’ya kayıt ve tescilleri yapıldığı hâlde, 31/5/2018 tarihi itibarıyla prim borcu bulunanların, bu tarihten önceki sürelere ilişkin prim borçlarını, kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 2. ayın sonuna kadar ödememeleri veya ilgili kanunları uyarınca yapılandırmamaları hâlinde, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla; prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılığı durdurulacaktır.
Hazirandan itibaren yeniden başlatılacak
Durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyecek ve bu sürelere ilişkin SGK alacakları takip edilmeyecek.
Sigortalılıkları durdurulan Bağ-Kur’lulardan çalışmaya devam edenlerin sigortalılıkları 01/06/2018 tarihi itibarıyla yeniden başlatılacaktır.
Yeniden Bağ-Kur hizmeti kazanma fırsatı
Bu kapsamda Bağ-Kur’lukları durdurulup hizmeti silinenler  daha sonra sigortalı ya da hak sahipleri tarafından talep edilmesi hâlinde durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı, talep tarihinde belirlenecek prime esas kazanç tutarı üzerinden borç tutarı hesaplanarak ihya edilecektir.
Hesaplanan borç tutarının tamamını, borcun tebliğ tarihinden itibaren 3 ay içinde ödedikleri takdirde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir.
Tebliğ edilen borç tutarının bu süre içinde tamamen ödenmemesi hâlinde bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyecek ve bu kapsamda ödenmiş olan tutarlar ilgilinin prim ve prime ilişkin borcunun bulunmaması kaydıyla faizsiz olarak iade edilecektir.
İhya edilerek kazanılan hizmet süreleri borcun ödendiği tarihten itibaren geçerli sayılacaktır.
Bu kapsamda sigortalılıkları durdurulanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler hakkında 01/01/2012 tarihinden bu kanunun yürürlük tarihine kadar durdurulan süreler için genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmayacaktır.
            ***
Eğer Yoksa:
“Bir insanda 3 şey arayın. Zekâ, kalp ve dürüstlük. Eğer sonuncusu yoksa, ilk ikisiyle de uğraşmayın.”  W. BUFFET

İsa Karakaş
tg.com.tr

Powered by WPeMatico