BASİT USULE TABİ VERGİ MÜKELLEFLERİ İÇİN VERGİ REHBERİ

2017 yılında basit usulde ticari kazanç elde eden mükelleflerimizin vergilendirilmesine ilişkin olarak hazırlanan “Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi” ile “Basit Usule Tabi Mükelleflerin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı” Broşürüne, Başkanlığımız internet sayfasında yer alan “Rehberler” bölümünden ulaşabilirsiniz.

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberinde;

– Basit usulden yararlanabilecek ve yararlanamayacak olanlar,

– Basit usulde ticari kazancın tespiti,

– Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin doldurulması ve verilmesi,

– Basit usule tabi mükelleflerde belge düzeni ve kayıtların tutulması

gibi ihtiyaç duyacağınız bilgilere yer verilmiştir.

Basit Usule Tabi Mükelleflerin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı Broşüründe;

– Basit usulde ticari kazancın tespiti,

– Beyan edilecek gelir üzerinden yapılacak indirimler,

– Ticari kazancın beyanı,

– Vergi ödeme yeri ve zamanı

konularında genel bilgiler yer almaktadır.

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberine ulaşmak için tıklayınız.

Basit Usule Tabi Mükelleflerin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı Broşürüne ulaşmak için  tıklayınız.

BASİT USULE TABİ  MÜKELLEFLER İÇİN VERGİ REHBERİ ulaşmak için tıklayınız

GELİR İDARESİ

Powered by WPeMatico