“Kooperatif, kendisine tahsis edilen mekanlara kira, işletme bedeli vb. herhangi bir ödemede bulunmadığı gibi, kendisinin kullandığı elektrik, su, ısınma vb. bütün giderler için ödeme yapmamakta, bu tür giderler kamu kaynağından müteşekkil Belediye bütçesinden karşılanmaktadır. Bu giderlerin bütçeden karşılanmasına yönelik bir düzenlemenin gerekli olduğu değerlendirilmektedir.”

The post Belediye ve Kooperatif ilişkisi appeared first on Kooperatif Danışmanı Mali Müşavir Kemal ÖZMEN.

Powered by WPeMatico