Çalışma hayatında aynı anda hem SSK, hem Bağ-Kur ya da Emekli Sandığı kapsamında sigortalı olmayı gerektiren durumlar ortaya çıkmaktadır.
Yine birden fazla şirket ortaklığı ya da iş yeri sahipliği nedeniyle birden fazla Bağ-Kur’lu olmayı gerektiren faaliyetler söz konusu olmaktadır. Hâl böyle iken bu konularda kafası karışan okuyucularımızdan çok sayıda soru gelmektedir.
Ancak sınırlı bir yere sahip olan köşemizde tek tek okuyucuların tüm sorularını cevaplamak mümkün olmadığından konuyla ilgili gelen tüm sorular; birden fazla sigortalılık hâlinde geçerli olan sigortalılık türüne rehber niteliğindeki bu yazımızda cevaplanmıştır.
SGK uygulamasında sigortalının 4/1-a (SSK), 4/1-b (Bağ-Kur), 4/1-c (Emekli Sandığı), kapsamında yer alan sigortalılık hâllerinden birden fazlasına aynı anda tabi olmasını gerektirecek şekilde çalışması hâlinde;
  • Sadece 4/1-c (Emekli Sandığı) sigortalılığı geçerli olmaktadır.
  • Sigortalının 4/1-c (Emekli Sandığı) kapsamında çalışması yoksa 4/1-a (SSK) sigortalılık esas alınmaktadır.
  • Bu sigortalılığın sona ermesi hâlinde ise 4/1-b (Bağ-Kur) sigortalılığı esas alınarak bu sigortalılık başlatılmaktadır.
Kişinin birden fazla iş yeri veya şirket ortaklığının bulunması hâlinde ise sadece ilk 4/1-b (Bağ-Kur) sigortalılığı geçerli sayılacaktır.
Bu durumda diğer ticari faaliyetler için 4/1-b (Bağ-Kur) primi alınmamaktadır.
Bağ-Kur (4/1-b) kapsamında sigortalı sayılanların, kendilerine ait veya ortak oldukları iş yerlerinden dolayı SSK (4/1-a) kapsamında sigortalı bildirilmeleri hâlinde bu bildirimlerini SGK geçerli kabul etmemektedir.
Emeklilikte mağdur olmamak için bu hususu aklınızın bir köşesine mutlaka not edin.
             ***
“Ne kadar çok çalışırsan o kadar şanslısındır.” PLATON
“BAŞIN DÜŞERSE DARA, İSA KARAKAŞ’I ARA”
Yurt dışında çalışanların malullük aylığı kesilir mi?
“SSK’dan 4 yıldan beri malullük aylığı almaktayım. Rusya’da bir firmada aşçı olarak çalışırsam malullük aylığım kesilir mi?” Korkut Oğuz
Korkut Bey, SGK mevzuatı gereğince malullük aylığı bağlananlardan yeniden SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında çalışmaya başlayanlar, aylıklarını kestirmeden Sosyal Güvenlik Destek Primi ödeyerek dahi çalışamazlar.
Malullük aylığı alanlardan yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başlaması da bu durumu değiştirmemektedir. Özetle, çalışırsanız SGK malullük aylığınızı kesecektir.
Stajyer kanunu çıkar mı?
“Stajyerlerin borçlanarak sigortalılık başlangıç tarihinin geri çekilmesine ilişkin kanun teklifleri erken seçim nedeniyle akamete mi uğramış oldu? Yasalaşma ihtimali var mıdır size göre?” Mehmet Galip
Mehmet Bey, bu konuyu gündeme getirmeye stajyer ve çırakların sesi olmaya devam edeceğiz. Konuyu yakından takip ediyorum. TBMM tatile gireceğinden şu anda bu yönde bir çalışma bulunmamaktadır. Ancak TBMM’nin yeni dönemde yasama faaliyetlerine başlaması ile birlikte, stajyer ve çırakların borçlanma hakkı ile ilgili bir düzenleme yapılması her zaman ihtimal dâhilinde olabilir. Şu anda böyle bir çalışma olmadığının altını tekrar çizmek isterim.
Malulen emeklilik hakkım var mı?
“İsa Bey, 1992 4/A sigortalısıyım ve yaklaşık ödenmiş 9500 güne sahibim. Hâlen çalışıyorum. Hipertansiyonum ve iki tane stentim mevcut ve raporlu ilaçlarım var. İlaveten Lustral raporum da var. Benim kanuni olarak malulen emeklilik hakkım var mı?” Tamer Ağgünlü
Tamer Bey, malullük aylığından yararlanabilmeniz gereken prim ve sigortalılık süresine fazlasıyla sahip bulunmaktasınız. Ancak bulunduğunuz ildeki SGK Müdürlüğüne başvurarak sevk yaptırmanız gerekmektedir. Sonuç itibarıyla SGK, çalışma gücünüzün veya meslekte kazanma gücünüzün en az %60’ını kaybettiğinize karar verirse size malullük aylığı bağlanabilir.
İŞKUR’dan nasıl yarım çalışma ödeneği alabilirim?
“İsa Bey, doğum öncesi 8 haftalık iznimi kullanmaktayım. Doğumdan sonra yarım çalışarak İŞKUR’dan nasıl maaş alabilirim?” Yıldız Anıt
Yıldız Hanım, yarım çalışma ödeneğinden yararlanılabilmesi için analık hâli izni bitiminden itibaren yarım çalışmaya başlanması, işçi adına doğum tarihinden önceki son 3 yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması, haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışılması, hak sahipliğine konu olan çocuğun hayatta olması, doğum sonrası analık hâli izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içinde İŞKUR’a doğum sonrası yarım çalışma belgesi ile başvuruda bulunulması gerekmektedir.
             ***
“Cesur insan korku nedir bilmeyen değil, korkuya galip gelendir”  N. MANDELA

İsa Karakaş
tg.com.tr

Powered by WPeMatico