Blockchain Muhasebe işlemlerini nasıl değiştirecek ?

Blockchain Teknolojisi Tüm Dünyayı Değiştirme Potansiyeli Olduğunu Konusunda Şüphe bulunmamaktadır. Bu değişim kanımca en çok finans sektöründe olacaktır.

Bu kadar önemli bir konuda hala bir çok dünya çapında firmanın uygulamaları deneysel düzeydedir.

Bu yazıda blockchain teknolojisinin faydaları spesifik olarak belirtilmeye çalışılacaktır.

 

Mevcut muhasebe teknolojisinin durumu

Diğer sektörler ile karşılaştırılınca muhasebe teknolojisinin dijitalleşmesi oldukça geri kalmış durumdadır.

Yakın zamanda ortaya çıkmış olan blockchain teknolojisi sayesinde çok düşük maliyetler ile resmi defter bilgilerini birden çok yerde eş zamanlı olarak tutmak mümkün hale geleceği gibi sonradan değişiklikler yapılması da mümkün olamayacaktır.

Blockchain teknolojisi muhasebe pratiğini nasıl değiştirebilir ?

Bilindiği üzere muhasebe çift taraflı kayıt sistemine dayanmaktadır. Çift taraflı kayıt sistemi her ne kadar muhasebe sistemine güveni artırsa da hala şirketler dış denetim için çok yüksek bütçeler ayırmaktadırlar.

Her firma kendi muhasebe sistemini ayrı ayrı tutmak yerine müşterek ve kilitli bir system üzerinde kalıcı muhasebe kayıtlarını yapabilmesi blockchain teknolojisi sayesinde mümkün olabilecektir.

Bu kayıtlar şifreli ve tahrif edilemeyecek şekilde olacaktır. Bu işlem sanal noter onayına benzerlik göstermektedir.

Bu standartlaşma finansal tabloların çok kolay bir şekilde doğrulanabilmesini sağlayacaktır.

Blockchain tabanlı muhasebeye yönelik ilk adım tamamen bütün muhasebe kayıtlarının blockchain sistemine taşınmasa bile parça parça bir geçiş söz konusu olabilir ve sürecin sonunda da bütün muhasebe sistemi tamamen denetlenebilir hale gelebilir.

Faturalar için kağıt ortamında olmaları nedeni ile sonradan değiştirilme riski azdır ancak dijital ortamda tutulan kayıtlar için ekstra güvenlik önlemleri alınması gerekecektir.

Muhasebe kapanışları ve mutabakatlarda işlemler anlık yapılabilecektir. Muhasebeciler ve mali müşavirler genellikle ay kapanışlarını bir sonraki ay mutabakatlardan sonra yapmaktadırlar, ancak blockchain teknolojisi sayesinde anlık mutabakat yapılabildiği için ay sonu ve yıl sonu kapanışları için ayrıca beklemeye gerek kalmayacaktır. Ay kapanışı yapıldıktan sonra artık geriye dönük değiştirmede mümkün olmamaktadır.

Şirketlere ait tüm varlıklar izlenebilir hale gelecektir.

Stoklar, tahvil, yatırım fonları, unvanlar, tapular ve hatta envanter gibi varlıklara odaklanan işletmeler Blockchain ile izlenebilir. Aslında, varlıklar her zamankinden daha güvenli ve izlenebilir hale gelir. İşlemler Blockchain teknolojisi ile yapıldığı için defter içine kaydedilir ve daha sonra dünyanın birçok yerinde bilgisayar tarafından saklanan aynı defterin diğer kopyalarında paylaşılır. Bir işlem gerçekleştiğinde, blokaj zincirinin her kopyasına belirli varlık veya kullanım davası için gönderilir.

Bu noktada herkes, o varlığın tarihinin tartışılmaz bir kopyasına sahiptir. Bir hisse payı satın alınır, satılır, satın alınır ve satılırsa, Blockchain’deki varlığının başlangıcına kadar izlenebilen bir kayıt oluşturulur. Dolandırıcılık ve varlık hırsızlığı bu izleme sistemi ile önemli ölçüde azaltılacak ve muhasebecilere de fayda sağlanacaktır. Bir varlığı izlemeye veya denetlemeye çalışırken, telefon aramaları, e-postalar ve diğer dedektiflik becerileri artık gerekli değildir. Birkaç düğme yazmanız yeterlidir ve bir denetim günlüğü oluşturmak için mükemmel olan varlığın tüm geçmişini görebilirsiniz.

Sonuç olarak bu geçiş geniş kapsamlı organizasyon, teknoloji ve süreç yönetimini kapsayacaktır.

Blockchain teknolojisi sayesinde dökümanlara dijital parmak izi atayarak , bu parmak izine zaman damgası vurararak değişmez hale getirecektir.

Daha detaylı bilgi için