Giriş

 

Blockchain Teknolojisi Tüm Dünyayi Değiştirme Potansiyeli Olduğunu Konusunda Şüphe bulunmamaktadır. Bu değişim kanımca en çok finans sektöründe olacaktır.

Bu kadar önemli bir konuda hala bir çok dünya çapında firmanın uygulamaları deneysel düzeydedir.

 

Bu yazıda blockchain teknolojisinin faydaları spesifik olarak belirtilmeye çalışılacaktır.

 

Mevcut muhasebe teknolojisinin durumu

 

Diğer sektörler ile karşılaştırılınca muhasebe teknolojisinin dijitalleşmesi oldukça geri kalmış durumdadır.

Yakın zamanda ortaya çıkmış olan blockchain teknolojisi sayesinde çok düşük maliyetler ile resmi defter bilgilerini birden çok yerde eş zamanlı olarak tutmak mümkün hale geleceği gibi sonradan değişiklikler yapılması da mümkün olamayacaktır.

 

Blockchain teknolojisi muhasebe pratiğini nasıl değiştirebilir ?

Bilindiği üzere muhasebe çift taraflı kayıt sistemine dayanmaktadır. Çift taraflı kayıt sistemi her ne kadar muhasebe sistemine güveni artırsa da hala şirketler dış denetim için çok yüksek bütçeler ayırmaktadırlar.

Her firma kendi muhasebe sistemini ayrı ayrı tutmak yerine müşterek ve kilitli bir system üzerinde kalıcı muhasebe kayıtlarını yapabilmesi blockchain teknolojisi sayesinde mümkün olabilecektir.

Bu kayıtlar şifreli ve tahrif edilemeyecek şekilde olacaktır. Bu işlem sanal noter onayına benzerlik göstermektedir.

Bu standartlaşma finansal tabloların çok kolay bir şekilde doğrulanabilmesini sağlayacaktır.

Blockchain tabanlı muhasebeye yönelik ilk adım tamamen bütün muhasebe kayıtlarının blockchain sistemine taşınmasa bile parça parça bir geçiş söz konusu olabilir ve sürecin sonunda da bütün muhasebe sistemi tamamen denetlenebilir hale gelebilir.

Faturalar için kağıt ortamında olmaları nedeni ile sonradan değiştirilme riski azdır ancak dijital ortamda tutulan kayıtlar için ekstra güvenlik önlemleri alınması gerekecektir.

Sonuç olarak bu geçiş geniş kapsamlı organizasyon, teknoloji ve süreç yönetimini kapsayacaktır.

Blockchain teknolojisi sayesinde dökümanlara dijital parmak izi atayarak , bu parmak izine zaman damgası vurarak değişmez hale getirecektir.