Bugün 23 Nisan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır. Ancak bugün sadece çocuklar değil aynı zamanda çalışan işçiler de sevinecek. Keza Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışan işçilere çifte ücret ödenmesi zorunludur.

Ulusal bayram ve genel tatil günleri

Mevzuatımıza göre 1923 yılında cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00’ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.
01 Ocak ise yılbaşı tatilidir. 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.
01 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı.
19 Mayıs günü, Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramıdır.
15 Temmuz günü, Demokrasi ve Millî Birlik Günü tatilidir.
30 Ağustos günü, Zafer Bayramıdır…
Ayrıca dinî bayramlarımız olan Ramazan Bayramı, önceki gün saat 13.00’ten itibaren 3,5 gündür. Kurban Bayramı ise Arefe günü saat 13.00’ten itibaren 4,5 gündür.

İşçinin oluru alınmalı

Yukarıda belirtilen ulusal bayram ve genel tatil günlerinde iş yerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılabilir.
Sözleşmelerde hüküm bulunmaması hâlinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayının alınması zorunlu bulunmaktadır.

İşçiye çifte ücret vermek zorunlu

İş yerlerinde çalışan işçilere, 23 Nisan günü ile ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen diğer günlerde;
Hiç çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak,
Tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ilave ücret ödenmesi gerekecektir.
Yüzde usulünün uygulandığı iş yerlerinde de işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretlerinin işverence işçiye ödenmesi gerekir.
Örneğin bir markette çalışmakta olan Hakan Bey, aylık maktu 3000 TL ücret alıyorsa, günlük ücreti 100 TL’dir. Hakan Bey, bugün yani 23 Nisan günü çalışmazsa maaşında ve sigortasın herhangi bir eksiltilme yapılmadan tam yatırılacaktır.
Ancak örneğimizde Hakan Bey, 23 Nisanda tatil yapmayarak çalışırsa günlük 100 TL yerine 200 TL’ye hak kazanacaktır. Bu durumda nisan ayında Hakan Beye 3000 TL yerine aylık 3100 TL ödeme yapılması gerekecektir. Diğer yandan bu ücret artışına bağlı olarak SGK emekliliğinde de faydası olacaktır.
Ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde işçi normal çalışma süresinin üzerinde çalışıp fazla mesai yaparsa ayrıca ilave bir günlük ücrete ek olarak %50 zamlı fazla çalışma ücretine de hak kazanacaktır.

Akıl vergisi :))

Dostlarında biri, Fransa Kralı 15. Lui’ye;
-Majesteleri, demiş. Akıl vergisi almayı hiç düşündünüz mü? Hiç kimse budalalığı kabul etmeyeceğine göre, herkes böyle bir vergiyi seve seve öder.
Kral, alaylı alaylı gülerek;
-Hakikatten enteresan bir fikir, cevabını vermiş. Bu buluşunuza karşılık, sizi akıl vergisinden muaf tutuyorum…

“BAŞIN DÜŞERSE DARA, İSA KARAKAŞ’I ARA”

Maluliyet oranına itiraz

“İsa Bey, benim mesleğim fırıncılık. Kalp krizi geçirdim ve rapor oranım %48, mesleğimi yapmakta çok zorlanıyorum. Çok aşırı sıcak ve yorgun çalışıyorum. Malulen emeklilik için ne yapabilirim?” Eray Canan
Eray Bey, malulen emeklilik için gereken maluliyet oranı SGK tarafından tespit edilen en az %60 oranıdır. Bu nedenle kendi aldığınız rapordan ziyade SGK’nın sağlık kurullarından verilen raporlardaki oranlar önemlidir. Maluliyet raporları ile ilgili istismarlardan dolayı SGK işi sıkı tutmaktadır. Maluliyet oranınızın çalışma gücünün maluliyeti gerektirecek derecede olduğuna inanıyorsanız SGK’ya sevk için başvuruda bulunun. SGK’nın vereceği oranı yeterli görmüyorsanız bu kez de Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu’na itirazda bulunabilirsiniz.

Emeklilik nedeniyle işten ayrılmada ihbar tazminatı

“İsa Hocam, 01 Temmuz tarihinde emeklilik dilekçemi vereceğim. İşverenin bana ihbar tazminatı ödemesi gerekir mi?” Medine Demirci
Medine Hanım, iş sözleşmelerinin feshinden önce hem işçinin hem de işveren için bildirim süresine bağlı kalınarak diğer tarafa yazılı bildirimde bulunulması gerekmektedir.
İşçinin kendi isteğiyle emeklilik nedeniyle de olsa işten ayrılması durumunda, ihbar tazminatı hakkı doğmamaktadır. Bu nedenle işvereniniz size ihbar tazminatı ödemek zorunda değildir.

Almanya’daki çalışmalarla emeklilik

“İsa Bey, 1986 yılında Çorum’da 86 gün SSK çalışmam var. Almanya’da 23 yıl 6 ay çalıştım. Türkiye’de emekli olacağım. Bu sürelerin tamamını borçlanma zorunluluğum var mı?” Hasan Mermici
Hasan Bey, yurt dışında geçen sürelerden tamamının borçlanılmasında bir zorunluluk yoktur. Başvuru sahipleri, bu sürelerin tamamını borçlanma isteğinde bulunabilecekleri gibi, bir kısmını ya da aylık bağlamaya yetecek bölümünü borçlanma talebinde de bulunabilirler. Bu konudaki tercihin, başvuru sırasında yazılı olarak belirtilmesi gerekir.
Ayrıca, kısmi borçlanmalarda borçlanılmayan süreler, yeni bir başvuru ile borçlanılabileceği gibi, borçlanma başvuru tarihinden sonra yurt dışında geçen süreleri bulunanların da, bu süreleri borçlanma hakları bulunmaktadır.
***
Her çocuktan öğrenebileceğiniz 3 hayat dersi:
“Eğer bir gün yolunuzu kaybederseniz bir çocuğun gözlerinin içine bakın; çünkü bir çocuğun bir yetişkine öğretebileceği her zaman 3 şey vardır: Nedensiz yere mutlu olmak, her zaman meşgul olabilecek bir şey bulmak ve elde etmek istediği şey için var gücüyle dayatmaktır.” P. COELHO

İsa Karakaş
isa.karakas@tg.com.tr

turkiyegazetesi.com.tr

Powered by WPeMatico