TBMM Genel Kurulu’nda iş mahkemelerinin görev, yetki, kuruluş yargılama usulünü düzenleyen İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı’nın birinci bölümü kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu’nda iş mahkemelerinin görev, yetki, kuruluş yargılama usulünü düzenleyen İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı’nın birinci bölümü kabul edildi.

Çalışma hayatı ve çalışanları yakından ilgilendiren İş Mahkemeleri Kanun Tasarısı’nın ilk bölümü Meclis Genel Kurulu’nda kabul oyu aldı.

Kabul edilen maddeler doğrultusunda, işçinin ücret ve tazminat, işverenin de alacak ve tazminat davaları açmadan önce arabulucuya gitmesi gerekecek.

Önce Arabulucuya, Anlaşma Sağlanmazsa Mahkemeye

İşçiler işe iade taleplerini ilk olarak arabulucuya taşıyacak. Tarafların başvurudan sonuç alamaması halinde iki hafta içinde iş mahkemesine dava açma hakkına sahip olacak.

İş kazası veya meslek hastalığından kaynaklı olan maddi, manevi tazminat davaları, bunlarla ilgili rücu davalarında arabulucuya başvurulmuş şartı aranmayacak.

Arabulucu, komisyon başkanlıklarına bildirilen listeden belirlenecek. Bu belirleme büro tarafından yapılacak. Taraflar, listede yer alan herhangi bir arabulucu üzerinde anlaşırsa bu arabulucu kişilerin sorunlarını çözmek için görevlendirilecek.

İş sözleşmesi işveren tarafından feshedilen işçi, fesihin bildirim tebliği tarihinden itibaren 1 ay içinde işe iade talebiyle arabulucuya başvurmak zorunda. Ara buluculuk faaliyeti sonunda herhangi bir anlaşmaya varılamaması halinde, son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren iki hafta içinde İş Mahkemesi’ne dava için başvuruda bulunulabilecek.

İş sözleşmesinden kaynaklı olan ve hangi kanuna tabi olduğu fark yaratmayan yıllık izin ücreti, kıdem tazminatı iş sözleşmesinin bildirim şartına uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminat için zamanaşımı süresi 5 yıl olarak belirlendi. İhbar tazminatı, kötü niyet tazminatı ve iş sözleşmesinin eşit davranma ilkesine uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminat için de yine 5 yıl şartı koyuldu.

Powered by WPeMatico