Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) hazırladığı “Gelir Vergisi Tebliği” Resmi Gazete’de dün yayımlandı. Buna göre konut sahipleri yenilenebilir enerjiyle ürettikleri ihtiyaç fazlası elektriğin satışından elde ettikleri gelirden vergi ödemeyecekler. Gazete Habertürk’ten Esra Nehir’in haberi…

Çatı üstü güneş elektriği sistemleri ile üretilecek ihtiyaç fazlası elektriğin satışına yönelik usul ve esasları da içeren düzenleme yayınlandı. Çatıda üretilen elektrik gelir vergisinden muaf tutulacak; kadın çalışanına kreş imkânı sunan işverene vergi istisnası uygulanacak. İlave asgari geçim indirimi uygulaması kalıcı hale getirilecek. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) hazırladığı “Gelir Vergisi Tebliği” Resmi Gazete’de dün yayımlandı. Buna göre konutların çatısında ya da cephesinde yenilenebilir enerji kaynaklarıyla (güneş gibi) üretilen elektriğin ihtiyaç fazlası sisteme satılabilecek. Bu vatandaş, “vergiden muaf esnaf” kabul edilecek; şebekeye sattığı elektrik için gelir vergisi ödemeyecek; belge düzenleme, defter tutma, beyanname verme gibi yükümlülükleri olmayacak.

YÖNETİM ADINA TEK PUSULA OLACAK

Elektrik üreten bu tesisler 10 kilovata kadar olacak ve elektrik yalnızca bir üretim tesisinde üretilebilecek. Konutunu hem işyeri hem de mesken olarak kullananların elde ettiği kazançları, muafiyet kapsamında kabul edilecek. Söz konusu tesisler apartmanın ortak ihtiyacını karşılamak için de kurulabilecek. Bu durumda, sisteme yapılan satışlarda gider pusulası yönetim adına düzenlenebilecek. Böylece yönetim adına tek bir pusula düzenlenmesi yeterli olacak.

İŞYERİNDE MUAFİYET OLMAYACAK

İşyerlerinde kurulan tesislerde üretilen elektriğin ihtiyaç fazlasının satılması halinde esnaf muafiyetinden faydalanılamayacak. Ancak konutunu hem işyeri hem de mesken olarak kullananlar muafiyet kapsamında kabul edilecek.

İŞVERENE KREŞ DESTEĞİ GELDİ

Tebliğ ile kadın çalışanlara yönelik kreş ve gündüz bakımevi yardımına gelir vergisi istisnasının ayrıntıları da netleşti. Buna göre, kreş ve gündüz bakım evi hizmetinin işyerinde verilmesi halinde, kadın çalışana sağlanan desteğin tamamı gelir vergisinden istisna olacak. İşyerinde verilmediği durumlarda, kadın çalışanın hizmet aldığı yere yapılan ödemeler de istisna kapsamında değerlendirilecek. Dışarıdan kreş hizmeti alan işverenler, her çocuk için asgari ücretin aylık brüt tutarının yüzde 15’ini aşmamak üzere istisnadan yararlanabilecek. Yeni düzenlemeyle işten ayrılma, emekli olma, dava gibi nedenlerle ödenen tazminatlarla, iş kaybı, iş sonu ve iş güvencesi tazminatlarında, işverene toplam üzerinden gelir vergisi istisnası uygulanacak. 2 yıldır asgari ücretin yıl başında belirlenen net tutarın altına düşmemesi için geçici olarak uygulanan “ilave asgari geçim indirimi” de kalıcı hale getirildi.

Powered by WPeMatico