Naci Ağbal

 Torba kanun ile

-Taşınmaz satışlarında istisna edilecek oran %50 ye düşüyor

Diğer notlar

Kiralarda götürü gider % 25 den % 20 e düşürülüyor

Finans sektöründe kurumlar vergisi % 22 oldu.

Dağıtılmayan karlar üzerinden % 1 vergi alınması söz konusu

Gelir vergisi % 27 lik dilim % 30 a çıkıyor.

Powered by WPeMatico