Avukatlar, mali müşavirler, doktorlar ve diğer serbest meslek mensupları da e deftere geçiyor

Defter-Beyan Sistemi (Sistem):

Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulmasına, bu kayıtlardan serbest meslek erbabı ile işletme hesabı esasına göre defter 2 13/12/2011 tarihli ve 28141 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 3 06/01/1961 tarihli ve 10700 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Sayfa 4 / 11 tutanların defterlerinin elektronik olarak oluşturulması ve saklanmasına, vergi beyannameleri, bildirim ve dilekçelerin elektronik olarak verilebilmesine, elektronik ortamda belge düzenlenebilmesine imkan tanıyan ve kapsamda yer alan mükelleflerin Başkanlık veri tabanında yer alan diğer bilgilerini mükelleflerin bilgisine sunan sistemdir