DEFTER BEYAN SİSTEMİNE YAPILACAK KAYITLAR İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Bilindiği üzere 01.01.2018 tarihinden itibaren Serbest Meslek Kazanç Defteri “DEFTER BEYAN” yöntemi ile GİB internet sisteminden tutulacaktır. Konu ile ilgili VUK 486 seri no.lu VUK genel tebliği ile usul ve esasları açıklanmıştır.

Ocak 2018 dönemine ilişkin kayıtlar 24.02.2018 günü sonuna kadar sisteme girilecektir.24 Şubat tatile rastladığı için kayıtlar 26 Şubat gün sonuna kadar yapılabilecektir. Kayıtların nasıl yapılacağına ilişkin bilgiler GİB  www.defterbeyan.gov.tr/yardim.html#kilavuz adresinde bulunan “KILAVUZ” yayımlanmıştır. Kayıt yapmadan önce mutlaka kılavuzu inceleyiniz.

KDV BEYANNAMESİNİN HAZIRLANMASI VE GÖNDERİLMESİ:

Defter beyan sistemine girilen kayıtlar için sistemden KDV beyannamesi otomatik olarak hazırlanmaktadır. Hazırlanan beyanname buradan onaylanarak gönderilir. KDV Beyannamesi sisteme 13.02.2018 tarihinde eklenmiştir. Bu tarih den önce (13.02.2018) KDV beyannamesini e-beyanname sisteminden gönderenler ayrıca sistemden yeni beyanname göndermeyecekleredir. Gönderilen KDV beyannamesi süresinde verilen beyannamedir.

DAMGA VERGİSİ BEYANNAMESİNİN HAZIRLANMASI VE GÖNDERİLMESİ:

Damga vergisi için “ SÜREKLİ” Mükellefiyeti olan S.M. Erbapları Damga Vergisi beyannameleri için Sistemdeki beyannameler bölümündeki Damga Vergisi Beyannamesini seçerek beyannameyi hazırlanır ve 26.02.2018 tarihine kadar onaylanarak gönderilir.

-AÇIKLAMANIN TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

KAYNAK: İSTANBUL SMMMO BAŞKANLIĞI

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER İÇİN DEFTER BEYAN SİSTEMİ UYGULAMA REHBERİ

Powered by WPeMatico