Devlet, bugünlerde kangren haline gelmiş bir konuyu çözmek üzere çalışmalar yapıyor. Devreden KDV lerin mükelleflere iadesi konusunda çalışmalar yapılıyor. Ancak, konu halen netleşmiş değil. Çalışmalar bir müddet daha devam edecek zannediyorum. Tabii, bu arada ekonominin ve bütçenin dengeleri de göz önüne alınarak çalışmalar yapılıyor.

Ülkemizde, KDV teorisine aykırı olarak maalesef devreden KDV ler iade edilmiyor. Mükelleflerin bilançolarında bir finansman yükü ve kangren olarak kalıyor. KDV tatbikatı 35 yılı geçtiği halde, bir yetkili, bir siyasi cesaret edip bu konuyu çözmedi. İnşallah artık çözülür.

Tabii, bir problemi çözerken, bir başka problem ortaya çıkarmak da var. İnşallah böyle bir olay da meydana gelmez. Nedir bu tip problemler?

Mesela, indirimli kurumlar vergisi, tuzaklarla dolu bir takım düzenlemeler
Devlet teşvikleri, yine tuzaklarla
dolu düzenlemeler
İhracat iadesi
Vee inşaatlarda KDV iadesi
Daha hangi birisini sayayım.
Yasalar veya tebliğler hazırlanırken verginin en önemli konusu olan anlaşılabilirlik, şeffaflık gibi konulara dikkat edilmiyor ve işte böyle tuzak uygulamalarla karşı karşıya kalıyoruz.
Devreden KDV konusunun çözümü için yapılacak düzenlemelerde İnşallah bir devrim olur, kolay, anlaşılır, şeffaf ve tuzaksız bir düzenleme olur diye ümit ediyorum.
Son zamanlarda inşaatçı mükelleflerin lehine olan bir danıştay kararı çıkmıştı. Bu kararı 22.Haziran.2007 tarihinde yazdığım bir yazıda KDV İADESİNDE NET ALAN HESABI DEĞİŞTİ başlığı ile duyurmuştum.
Özetle :
Danıştayın kararına göre bundan sonra 150 m2. Konutların indirimli oranda KDV iadesinde konutların m2. Hesabı KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNİN NET ALAN hesabına göre değil, PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNE GÖRE yapılacaktır.
02.11.1985 tarih ve 18916 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği 194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmış olup yapı düzenine ait tanımlar başlıklı 16’ncı maddesinin 41’inci bendinde, ( RG-1/6/2013-28664) Bağımsız Bölüm Net Alanı’ Bağımsız bölüm içerisindeki kapalı olup duvarlar arasında kalan net alandır. Bu alana; kapı ve pencere eşikleri, 2.5 cm’yi geçmemek koşuluyla sıva payları, kolonlar, duman, çöp, atık, tesisat ve hava bacaları ile ışıklıklar, bağımsız bölüm içindeki asansör ve galeri boşlukları, tesisat odası, merdivenlerin altlarında 1.80 m. yüksekliğinden az olan yerler, tek bağımsız bölümlü müstakil binalarda bağımsız bölüm içindeki otopark, sığınak, odunluk, kömürlük, hidrofor ve arıtma tesisi alanı, su ve yakıt deposu ve kazan dairesi dahil edilmez. Açık çıkmalar, balkonlar, zemin, çatı ve kat terasları, kat ve çatı bahçeleri gibi en az bir cephesi açık olan mekanlar ile aynı katta veya farklı katta olup bağımsız bölümün eklentisi olan mekanlar ile ortak alanlar bağımsız bölüm net alanı içinde değerlendirilmez. Bağımsız bölümün içten bağlantılı olarak çatı araları dahil birden fazla katta yer alan mekanlardan oluşması halinde bu katlardaki bağımsız bölüme ait alanlar birlikte değerlendirilerek bağımsız bölüm net alanı bulunur. ‘ şeklinde,42’nci bendinde, Eklenti Net Alanı, ‘Sadece bağımsız bölüme ait olup bu bölümün kullanımı ve tasarrufunda bulunan, ancak bağımsız bölümün içinde olmayıp, aynı katta veya farklı katta bulunan ve bağımsız bölümden ayrı girişi bulunan mekanların, (41) numaralı bentte belirlenen esaslar dikkate alınarak hesaplanacak net alanıdır.’ şeklinde, 43’üncü bendinde, Bağımsız Bölüm Toplam Net Alanı: Bağımsız bölüm net alanı ile bağımsız bölüme ait eklenti veya eklentilerin net alanlarının toplamıdır.’ şeklinde tanımlanmıştır.
Danıştay kararının sonuç
kısmından anlaşıldığına göre
a. İndirimli oranda KDV iadesinde KDV genel tebliğindeki net alan hesabı değil, bundan böyle bu danıştay kararında belirtildiği gibi Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğindeki net alan hesabı esas alınacaktır.
b. Konutların ortak kullanımına ait olan sosyal ve kültürel ihtiyaçları karşılamak üzere düzenlenmiş çocuk parkı, bahçe düzenlemesi, havuz, pergole, kamelya, çim ekimi, spor alanı indirimli oran KDV iadesinde esas alınacaktır.
Maliye Bakanlığı da yakında bu danıştay kararı ile ilgili olarak gayet tabii ki tebliğlerinde düzenleme yapacak ve gerek net alan hesabını ve gerekse indirimli oranda KDV iadesini bu danıştay kararında yapılan düzenlemeler çerçevesinde yeniden tesbit edecektir diye yazımı bitirmiştim.
Bugüne kadar Maliye bakanlığının bu konuda bir tebliğ veya sirküler çıkardığını görmedim.
Acaba, ben mi takip edemedim, bilemiyorum.
Ben takip edememiş isem okurlarımdan af diliyorum.
İnşaat sektörünün şu anda ülkemizde en büyük itici güç olduğunu unutmayalım. Yabancılara satışların daha da artacağını bilelim. Maliye bakanlığının yukarıda belirttiğim danıştay kararını esas alarak bir düzenleme yapmadı ise bir an önce yapmasının gerekli olduğunu düşünüyorum.
Bu düzenleme, henüz yapılmadı ise DEVREDEN KDV nin çözümü ile ilgili düzenlemeler arasında çıkabilir umudundayım.

Cevdet Akçakoca
cevdet@cevdetakcakoca.com

ekohaber.com.tr

Powered by WPeMatico