Dinamik düşünce yapısı ile olası ileri safha
hareketleri için yol haritası belirleyen…