E-DEFTER TUTAN MÜKELLEFLERİN BERAT YÜKLEME TAKVİMİ

Elektronik defter uygulaması kapsamında olan mükelleflerin , Yevmiye Defteri ve
Büyük Defter (Defter-i Kebir) BERATLARINI ilgili ayı takip eden üçüncü ayın son
gününe kadar Gelir İdaresi Başkanlığı portalına yüklemeleri gerekmektedir.

Bilindiği üzere elektronik defter uygulamasına başvuru yapan mükellefler uygulamaya
başlama tarihi itibariyle Yevmiye Defteri ve Büyük Defteri elektronik olarak tutmak
zorundadırlar.

E-DEFTERDE BERAT YÜKLEME TAKVİMİ  için tıklayınız…

MuhasebeDR.Com

TÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORU

Powered by WPeMatico