e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile GİB Sistemine yüklenmesi gereken Elektronik Defter Beratlarının yüklenmesi 04.06.2018 gün sonuna uzatılmıştır

Powered by WPeMatico