Vergi kanunlarına göre eğitimle ilgili harcamalara bazı vergi avantajları var.

Yıllık beyanname veren tüm gelir vergisi mükellefleri, eğitim harcamalarını beyan ettikleri gelirden indirebiliyorlar (GVK. Md. 89/2). Ancak, indirim hakkıyla ilgili şartlar söz konusu.

İNDİRİM KOŞULLARI

– Eğitim harcamasının mükelleflerin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ait olması gerekiyor.

– Eğitim harcamasının Türkiye’de yapılmış olması gerekiyor. Yani yurt dışında çocukları için harcama yapanlar bu giderleri indiremiyorlar.

– İndirilecek tutarın beyan edilen gelirin yüzde 10’unu aşmaması gerekiyor. Aştığı durumlarda da yüzde 10’u indirilebiliyor.

– Eğitim harcamalarının belgelerle kanıtlanması gerekiyor.

NELER İNDİRİLEBİLİYOR?

Her tür eğitim ve öğretim kurumları, anaokulu, kreş, dershane gibi yerlere eğitim amacıyla yapılan ödemeler, kurs ücretleri, kitap ve kırtasiye harcamaları beyan edilen gelirden indirilebiliyor. Ayrıca, gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan öğrenci yurtlarına yapılan ödemelerin de beyan edilen gelir üzerinden indirilebilmesi söz konusu.

EŞ VE ÇOCUK

Eş deyimi, aralarında kanuni evlilik bağı bulunan kişileri, çocuk veya küçük çocuk deyimi, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (evlatlıklar, nafaka verilenler, ana veya babasını kaybetmiş torunlar) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları ifade ediyor (23.10.2012 tarih ve 2012/7 sayılı Gelir Vergisi Kanunu Sirküleri).

Dr. Cem Barlas Arslan

HÜRSES

Powered by WPeMatico