İşverenleri tarafından SGK’dan istirahat parası alan işçilere ayrıca ücret ödenmesi de söz konusu olmaktadır.
Bu işçiler şanslı işçilerdir. Zira aldıkları ücretlerin yanı sıra ayrıca yapılan ücret ödenmesi prime tabi tutulmaktadır. Prime tabi tutulan bu ödemeler ise işçiye SGK hizmeti kazandırmaktadır. Emeklilikte de sanki çalışılmış gibi hizmetlerine ilave edilmektedir.
Ancak rapor alan işçilere işverence ücret ödenmez ve sadece SGK’dan bu işçilere istirahat parası ödenirse bu durumda raporlu süreler SGK hizmetine sayılmamaktadır. Bu durumda emeklilik için gereken prim gün sayısı rapor süresi kadar eksik kalacaktır.

Raporun SGK hizmetine etkisi

SGK tarafından istirahat parası alan (ay/dönem içinde istirahatli olan) sigortalıların prim ödeme gün sayıları, ücret aldığı günler dikkate alınmak suretiyle hesaplanmaktadır.
Dolayısıyla prime tabi tutulan bu ödemelerin sigorta primine esas günlük kazanç alt sınırının altında kalması hâlinde, SGK prime esas günlük kazanca tamamlanarak, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi de dâhil olmak üzere prime tabi tutulması ve bu primlerin ilişkin olduğu sürelerin aylık prim ve hizmet belgesinde prim ödeme gün sayısına ilave edilmesi gerekmektedir.
Örneğin bir market iş yerinde çalışmakta iken 17/3/2018-25/3/2018 döneminde istirahatli olması nedeniyle SGK’dan istirahat parası alan bir sigortalı için, işvereni tarafından bu süreler için SGK tarafından ödenen istirahat parası dikkate alınmaksızın tam ücretinin ödendiği varsayıldığında, söz konusu sigortalının 2018/Mart ayındaki prim ödeme gün sayısı 30 olacaktır.
İstirahatli sürelerde işverence ücret ödenmemesi hâlinde ise sigortalının 2018/Mart ayı prim ödeme gün sayısı 31-9=22 olacaktır.
Görüldüğü üzere istirahat raporu alan işçiye ayrıca işverenince ücret ödenmesi işçinin emekliliği için gereken prim ödeme gün sayısını tamamlayabilmesi için büyük önem taşımaktadır.
***
“Başkasından üstün olmanın onurlu bir yanı yoktur. Asıl onur kişinin eski hâlinden üstün olmasından gelir.” Ernest Hemingway

“BAŞIN DÜŞERSE DARA, İSA KARAKAŞ’I ARA”

Çalışanlar için iş yeri hekiminden alınan raporlar geçerli mi?

“İsa Bey, tehlikeli sınıfta yer alan iş yerimizde işe başlatacağımız işçiler için anlaşmalı olduğumuz iş yeri hekiminden rapor alabilir miyiz? Resul Aşkın
Resul Bey, sağlık raporları, iş yeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan iş yeri hekiminden alınabilir. Bu raporlar aynen resmî sağlık hizmeti sunucularından alınmış gibi geçerli sayılmaktadır.
İş yeri hekimi istihdamı zorunluluğu bulunmayan iş yerleri, ise söz konusu bu raporları kamu sağlık hizmeti sunucularından alması gerekmektedir.

Eşten alınan aylıkla birlikte SSK’lı anneden yetim maaşı alınabilir mi?

“İsa Bey, 2300 gün sigortam var, hâlen çalışıyorum. Eşim SSK emeklisi iken 08.01.2015 yılında vefat etti. Ondan bana maaş bağlandı. Sigorta emeklisi annem de geçen ay öldü. İşten çıksam bu durumda annemden de maaş alabilir miyim?” Ayfer Çongar
Ayfer Hanım, hem eşinden, hem de ana ve/veya babasından ölüm aylığına hak kazananlara SGK sadece birini bağlamaktadır. Ancak bu maaşlardan en yüksek olanını tercih etme hakkı vermektedir. Bu durumda size tavsiyem işinizden olmayın.

Değişen iş yeri sahiplerimizden dolayı tazminat hakkımız kaybolur mu?

“Döküm fabrikasında 6 yıldan beri çalışıyoruz. İş yerinin ortakları değişti. Biz hâlâ çalışıyoruz. Kıdem tazminatı haklarımız kaybolur mu?” Felemez Öztürk
Felemez Bey, iş yerinin kısmen veya tamamıyla devredilmesi, ortaklarının değişmesi hâllerinde iş yerinde çalışmakta olan işçilerin tüm sürelere ait hakları da devam edecektir. Kıdem tazminatı ve yıllık ücretli izin haklarınız ile diğer haklarınızın belirlenmesi gerektiğinde devir öncesi ve devir sonrası oluşan tüm çalışma süreniz esas alınacaktır.

Çalışma hayatına tek bakanlık dönemi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birleştirildi. Yeni ismi Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı oldu. İlk bakan da kadın hakları alanında çalışmaları ile ön planda olan Sayın Zehra Zümrüt Selçuk oldu. Sayın Bakana yeni görevinde başarılar diliyorum. Artık annelerin, çalışan kadınlar ile ev kadınlarının tüm sorunlarını yeni Bakan’a bu köşemizden dile getirmeye devam edeceğiz.
***
“Bir cümle yeter sözden anlayana, destan yazsan fark etmez laftan anlamayana” Hazreti Mevlana

İsa Karakaş
tg.com.tr

Powered by WPeMatico