EMLÂKÇILIK YAPILABİLİR MESLEK OLACAK

Türkiye’de özellikle bazı illerde ki bunun başında Adana’da yer almaktadır, Emlak sektöründe emlâkçının devre dışı bırakılarak alıcı ve satıcının gizli kapaklı işi götürmesi sona erecek!

Yasa kanunlaşır ve emlakçılık kanunu, yönetmeliği yayınlanıp yürürlüğe girerse, Tıpkı Noter, Yeminli Mali Müşavir, Mali Müşavir gibi müteselsil sorumluluk yüklenerek, Gayrimenkul alım-satım ve kiralamada aracılık eden Emlak Müşaviri, daha intizamlı ve düzenli olarak, mesleğinin verdiği sorumlulukla kanunlar çerçevesinde işini yapacaktır.
Her sokak, her site, her apartman altında, her İşhanı içinde çaycı, kapıcı, taksici, tablacı gibi iş yapanlar, basit, sıradan bir işmiş gibi, Emlakçılık YAPAMAYACAK! Meslek olarak kabul edip işin ticaretini yapmak isterlerse de gerekli eğitimlerini tamamlayıp, hak ederlerse Mesleki Yeterlilik Belgesini alarak ofislerini açabilirler.
Ez cümle ile ifade edecek olursak, Taşınmaz ticaretine yönelik hizmet verilen işletmelerde, taşınmaz ticaretine konu hizmetler dışında ticari faaliyette bulunamayacaklardır.

Kişiye Özgü Kurallar Olmayacak
İsteyen emlakçı, kendine has kurallar ve ücret tarifesi uygulayamayacak!
Danışmanlık ve Aracılık hizmeti sunan Emlakçı, Müşteriden yer gösterme ücreti adı altında herhangi bir ücret talep edemeyecek, çünkü mesleğinin icabı satışa veya kiralamaya çıktığı gayrimenkulü göstermek zorundadır.

Mesleki yeterlilik belgesine sahip olanlar haricindekiler Emlak sektöründe iş yapamayacakları gibi, müşteriye verdiği hizmet nedeniyle, kişi, kurum veya kuruluş hakkında edinmiş olduğu bilgi ve belgeleri, ticari nâmûs kabul edip, ticari etik kural ve kanunlara bağlı olarak müşterisi aleyhinde kullanamaz ve başkalarına açıklayamayacak ve de kullanamayacaktır. Aksi durumda yeterlilik belgesinin iptaline kadar kanuni müeyyideler ve yaptırımlarla karşı karşıya kalacaktır.

Müşteriyi Yanıltamayacak
Emlak hizmeti sunan kişi veya kuruluş, satış personeli olarak çalışanları dahil (ki bunların da mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerekmektedir.) Müşteriye hizmet sunarken, âdil olacak, dürüst davranacak, müşterinin yeri alabilmesi için gerçek olmayan veya yanıltıcı bilgi veremeyecek. Aynı zamanda da göstermiş olduğu emlâkı alması için hem müşterinin menfaatine aykırı hem de tercihini etkilemeye yönelik çaba ve gayret içerisinde olamayacak.

İş Ehline Teslim Edilmiş Olacak

Emlak sektöründe Danışmanlık ve Aracılık hizmeti sunan kişi ve kuruluşlar, ülke Ekonomisine katkı vereceği yerde, yetkin ve ehil olmayanların Hizmet sunması nedeniyle Katma değer, kıymet ve Ekonomik zararlar verilmesinin önü alınmış olacaktır.
Emlak Hizmeti sunan işletme, sade ülke içi değil, ülke dışında da yatırımcı ve portföy oluşturmasından mütevellit, oldukça geniş yelpazede önemli bir etki ve ağa sahiptir.

İşi ehil olmayanların yapması nedeniyle, ülkenin marka değeri ile birlikte sektörde iş yapan dürüst, ehil işletme ve kişilerin sıkıntı yaşamasına neden olanlar, diğer tabirle “Merdiven Altı İş Yapanlar”, yada “Korsan Emlâkçılar” nedeniyle oluşan sıkıntılar engellenmiş olacaktır.

Bizzat Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci tarafından açıklanan “Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği” kanunlaşır ve yürürlüğe girerse, Emlâk sektörü de gerçek bir altyapıya kavuşmuş olacaktır.

Kısaca, taşınmaz ticaretinin belirli nitelikleri haiz olan tacirler ile esnaf ve sanatkârlar tarafından yapılması, bu meslekte nitelikli insan kaynağı yaratılması, taşınmaz ticaretinin güvenli bir ortamda yapılaması ve taşınmaz ticareti yapılan işletmelerde hizmet kalitesi ile tüketici memnuniyetinin arttırılması sağlanmakla İş Ehline Teslim Edilmiş Olacak ve Emlâkçılık Yapılabilir Meslek Olacaktır!

MUSTAFA BAYĞIN

EMLAK MÜŞAVİRİ

Powered by WPeMatico