Endüstri Bölgesi Nedir ? MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

Endüstri Bölgesi Nedir ?.png

Ülke ekonomisini uluslararası rekabet edebilir bir yapıya kavuşturmak, teknoloji transferini sağlamak, üretim ve istihdamı artırmak, yabancı sermaye girişini hızlandırmak ve özellikle üretim maliyetleri açısından büyük ölçekli yatırımlar için uygun sanayi alanları oluşturmak üzere Kanun uyarınca kurulacak endüstri bölgelerine endüstri bölgesi denir.

 

Powered by WPeMatico