Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından, finansal raporlama ve muhasebe standartlarına ilişkin bazı tebliğlerde değişiklik yapıldı.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından  hazırlanan 7 tebliğ değişikliği, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına  İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Hakkında Tebliğ’de, Konsolide  Finansal Tablolara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Hakkında  Tebliğ’de, Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalarla İlgili Türkiye  Finansal Raporlama Standardı Hakkında Tebliğ’de, Nakit Akış Tablolarına İlişkin  Türkiye Muhasebe Standardı Hakkında Tebliğde, Gelir Vergilerine İlişkin Türkiye  Muhasebe Standardı Hakkında Tebliğ’de, İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki  Yatırımlara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı Hakkında Tebliğ’de, Yatırım Amaçlı  Gayrimenkullere İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı Hakkında Tebliğ’de değişiklik  yapılmasına ilişkin tebliğler yürürlüğe girdi.

Kurumun, Yabancı Para İşlemleri ve Avans Bedeline İlişkin Türkiye  Finansal Raporlama Standardı Yorumu Hakkında Tebliği de yayımlandı.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından, :17 Aralık 2017 Tarihli ve 30273 Sayılı mükerrer Resmî Gazetede yayımlanan Tebliğler

TEBLİĞLER

—  Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 146)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 75)

—  Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 10) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 216)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 76)

—  Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalarla İlgili Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 12) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 218)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 77)

—  Nakit Akış Tablolarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 7) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 78)

—  Gelir Vergilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 12) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 79)

—  İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 28) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 215)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 80)

—  Yatırım Amaçlı Gayrimenkullere İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 40) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 27)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:81)

—  Yabancı Para İşlemleri ve Avans Bedeline İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yorum 22) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 82)

Powered by WPeMatico