TÜRMOB, SGK Geriye Dönük Teşviklerden Yararlanma Süresinin Uzatılmasını Talep Etti

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI’NA

Sayı : 2018/
Konu : Teşvikler

7103 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 70. maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen Ek 17’nci maddede; geriye doğru yararlanılmayan teşviklerden yararlanmak veya yararlanılmış olmakla birlikte yararlanılan teşvik türünün daha avantajlı teşvik türü ile değiştirmek için asıl – ek – iptal mahiyetli bildirgelerin verilmesine olanak sağlanmış, maddenin son fıkrasında uygulamaya ilişkin usul ve esasların Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Türkiye İş Kurumunun görüşleri alınarak Kurumca belirleneceği ifade edilmiştir.

Bahse konu hükümden yararlanılması, “Personel Bilgisi, Prime Esas Kazanç, Çalışma Gün Sayısı” gibi bilgilerin elektronik ortama girilmesini, daha önce düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinin iptal edilerek tercih edilecek teşvik türüne yönelik yeni asıl/ek mahiyette aylık prim ve hizmet belgelerinin düzenlenmesini gerektirmektedir.

Bu işlemler “e-SGK/İşveren/E-Bildirge V2/Aylık Prim Hizmet Belgesi Girişi” menülerinden yapılabildiğinden, sisteme entegrasyonun sağlanması zorunlu olup, bu durum ise yoğun bir teknik çalışma gerektirecektir.

Henüz Kurumunuz tarafından son tarihe ilişkin resmî bir açıklama yapılmamakla birlikte, önümüzdeki günlerde aynı Kanun ile yapılan başkaca düzenlemeler gereğince birtakım yeniden yapılandırma çalışmaları da yapılacağından, ayrıca 03.07.2018- 20.07.2018 tarihleri arasında mali tatil uygulanacağından, söz konusu iş ve işlemlerin sağlıklı yapılabilmesi için maddeye yönelik uygulama tarihinin en erken 31.08.2018 tarihi olarak belirlenmesinin, böylelikle gerek Kurumunuz, gerek meslek mensuplarımız gerekse işverenler açısından verimli bir çalışmaya olnak sağlanmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Bilginizi rica ederim.

A.Masis YONTAN
Genel Başkan

KAYNAK: TÜRMOB

Powered by WPeMatico