Götürü gider usulünü seçen mükelleflerin istisnadan sonra kalan tutarın %25’lik tutarını gider olarak gelirlerinden düşmeleri mümkündü. Torba yasa ile bu tutarın %15’e düşürüleceği belirtildi. 

Aşağıdaki hesaplamalarda 4 ayrı örnekte bu değişikliğin kişilerin ödeyeceği vergiyi ne kadar arttıracağı gösterilmektedir.

Aylık 750 TL kira geliri =ödenecek vergi 585 liradan 650 liraya (+%11)
Aylık 1.500 TL kira geliri = ödenecek vergi 1.598 liradan 1.798 liraya(+%13)
Aylık 5.000 TL kira geliri = ödenecek vergi 8.631 liradan 10.125 liraya(+%17)
Aylık 10.000 TL kira geliri = ödenecek vergi 23.150 liradan 27.3500 liraya(+%18)

artacaktır.

Götürü gider oranının 25’den 15’e indirilmesi her ne kadar %10’luk bir işlem gibi göründe de bu durumun mükellefin ödeyeceği vergiye etkisi en düşük % 11 olacaktır.

Götürü giderin yüzde 15’e çekilmesi geliri yüksek olanlarda; götürü gider miktar azalışları ve gelir vergisi oranlarının yüksek olması nedeniyle ödenecek verginin % 18-20 lere kadar artmasına neden olacaktır.

Örnek hesaplamalar:(2018 yılı istisna tutarı 3.900TL olup kira tutarlarının artmadığı farz edilmiştir. Götürü gider 2017 yılı için %25, 2018 yılı için %15 üzerinden hesaplanmıştır.)

2.017 2.018
Aylık kira 750 750
Yıllık kira 9.000 9.000
İstisna 3.800 3.900
Kalan 5.200 5.100
Götürü Gider 1.300 765
Matrah 3.900 4.335
Vergi 585 650
Ödenecek Vergi Artışı 65
Artış Yüzdesi 11

 

2.017 2.018
Aylık kira 1.500 1.500
Yıllık kira 18.000 18.000
İstisna 3.800 3.900
Kalan 14.200 14.100
Götürü Gider 3.550 2.115
Matrah 10.650 11.985
Vergi 1.598 1.798
Ödenecek Vergi Artışı 200
Artış Yüzdesi 13

 

2.017 2.018
Aylık kira 5.000 5.000
Yıllık kira 60.000 60.000
İstisna 3.800 3.900
Kalan 56.200 56.100
Götürü Gider 14.050 8.415
Matrah 42.150 47.685
Vergi 8.631 10.125
Ödenecek Vergi Artışı 1.494
Artış Yüzdesi 17

 

2.017 2.018
Aylık kira 10.000 10.000
Yıllık kira 120.000 120.000
İstisna* 0 0
Kalan 120.000 120.000
Götürü Gider 30.000 18.000
Matrah 90.000 102.000
Vergi 23.150 27.350
Ödenecek Vergi Artışı 4.200
Artış Yüzdesi 18

*geliri 110.000 TL üzerinde olduğu için istisna hakkı yoktur.

Fuat SÜTÇÜ

vergialgi.net

Powered by WPeMatico