Pay sayısı en az 500 olan kooperatiflerin veya kendisine ortak olan kooperatiflerin pay sahibi sayısı en az 500 olan kooperatif birliklerinin veya kooperatif birliklerinin yönetim kontrolüne sahip olduğu ve yıllık en az 50 milyon Türk lirası satış yapmış anonim ortaklıkların payları halka arz edilmiş sayılır.

Önemli not: ortak sayısı 500 den fazla olan her kooperatifi kapsamamaktadır.

The post Hangi Kooperatifler Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi appeared first on Kooperatif Danışmanı Mali Müşavir Kemal ÖZMEN.

Powered by WPeMatico