Akıllı telefon özelliğine sahip cep telefonlarının amortisman oranı nedir?

(26.09.2017 tarih ve 17833 sayılı özelge)

shout_1515906769465

Amortismana tabi iktisadi kıymetler için uygulanacak “Faydalı Ömür ve Amortisman Oranları”nı belirleyen 333 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği eki listede, “3.3 Cep telefonu ve cep telefonu araç kiti” bölümü kapsamındaki kıymetler için faydalı ömür 3 yıl, amortisman oranı %33,33 olarak öngörülmüştür.

Buna göre kayıtlı akıllı telefon özelliğine sahip cep telefonlarının mezkûr listenin (3.3) bölümü kapsamında 3 yılda ve % 33,33 amortisman oranına göre itfa edilmesi gerekmektedir.

[contact-form]

Powered by WPeMatico