TBMM’ye sevk edilen KDV Kanunu’nda değişiklik tasarısı ile ikinci el araç satışında kar yerine, toplam fiyat üzerinden KDV ödeyen esnafın mağduriyeti son buluyor. Ancak KDV mükelleflerinden alınan araçlarda sorun devam ediyor.

TBMM’ye sevk edilen Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu’nda değişiklik tasarısı kapsamında 2. el araç ticaretinde “haksız KDV” uygulamasına son veren düzenleme, sektörde memnuniyet yaratırken bazı hususlara dikkat çekildi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, TBMM sevk edilen “KDV Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nın içeriğiyle ilgili yaptığı açıklamada, ikinci el araç veya taşınmaz ticareti yapanların, mükellef olmayanlardan aldıkları ve vasfında önemli bir değişiklik yapmadan sattıkları araç veya taşınmazların tesliminde KDV matrahının, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutar olarak belirlendiğini bildirdi.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED), ikinci el araç ticaretinde KDV’nin alım satım farkı yerine toplam bedel üzerinden tahsil edilmesi nedeniyle dürüst esnafı cezalandıran ve kayıt dışılığa teşvik eden mevcut uygulamayla ilgili çözüm için uzun zamandır yoğun çalışmalar yürütüyor, bu kapsamda MASFED yetkilileri uygulamanın sektörde yol açtığı sıkıntıları birçok platformda dile getiriyor, çözüm için ilgililerle görüşmeler sürdürüyordu.

2. El araç sektörünün çatı kuruluşu MASFED’in Genel Başkanı Aydın Erkoç, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, yeni düzenlemenin hayata geçmesiyle ikinci el araç ticaretiyle uğraşan esnafın yaşadığı sıkıntının giderilmesi yanında, kayıt dışı araç ticaretinin büyük oranda kayıt altına alınmış olacağını, böylece devletin daha çok vergi geliri elde edilmesinin de sağlanacağını söyledi. Erkoç, bu önemli adımla birlikte KDV mükelleflerinden alınan araçlarda devam eden sorunun da çözüme kavuşturulmasını temenni ettiklerini sözlerine ekledi.

Mevcut uygulamada, araç alım satımından elde edilen kazanç yerine, mevzuat uyarınca toplam araç fiyatı üzerinden KDV ödemek zorunda olan ticaret erbabının mağdur olduğunu, dürüst mükellefi cezalandıran uygulamanın kayıt dışılığı artırdığını belirten Erkoç, “Tasarının Meclisten geçerek uygulanmaya başlaması, ikinci elde dürüst çalışan ticaret erbabının mağduriyetini giderecek, kayıt dışılığın önlenmesi için de önemli bir adım olacaktır. Ancak ikinci el araç alımında ödenen KDV’nin indirilip indirilemeyeceği, araç alım satım ticareti yapanların kullanılmış binek otomobil satışlarında uygulanacak KDV oranının yüzde 1 mi, yüzde 18 olarak mı uygulanacağı konularının da çözüme kavuşturulması bekleniyor” dedi.

Tasarının yasalaşması ile ticaret erbabından, toplam araç fiyatı değil, alım satım farkı, yani kazanç üzerinden KDV alınmasının, sektörün önemli bir sorununu gidermiş olacağını belirten Erkoç, KDV mükellefi olanlarda sorunun devam ettiğine dikkat çekti.

Aydın Erkoç, şunları söyledi: “Uzun zamandır gündemde olan KDV sorunu, TBMM’ye sevk edilen kanun tasarısıyla çözüme yaklaşmıştır. İkinci elde dürüst çalışan ticaret erbabının mağduriyetinin giderilmesi ve kayıt dışılığın önlenmesi için KDV konusunda acil düzenleme yapılmasını her fırsatta dile getiriyorduk. Bu amaçla Bakanlık yetkililerimizle de çeşitli görüşmeler gerçekleştirdik. Son olarak Gelir İdaresi Başkanlığı yetkilileri ile Maliye Bakanlığı’nda düzenlenen çalıştayda tüm Türkiye’de 2. el sektörünün çatı kuruluşu olan MASFED olarak diğer sektör temsilcileri ile birlikte yaşanan sıkıntıları anlattık ve görüşlerimizi paylaştık. Taleplerimiz dikkate alınarak, çözüm yönünde atılan bu somut adımdan dolayı son derece mutlu olduk. Bu, bizler için son derece sevindirici bir gelişme…” “…Konuya hassasiyet gösteren ilgililerimiz ve Bakanlık yetkililerimize, tüm sektör çalışanları adına teşekkür ederiz. Ancak, önemli bir hususun da altını çizmek gerek. Tasarıda sadece KDV mükellefi olmayanlardan alınan araçlarla sınırlı düzenleme öngörüldüğünden KDV mükelleflerinden alınan araçlarda sorun devam etmektedir. Çünkü bunlarda idarenin bugünkü uygulamaları devam edecektir. Bu durumda KDV mükelleflerinden alınan araçlar açısından satış fiyatı; satış nedeniyle hesaplanacak KDV, araç alımında ödenen KDV’nin indirilip indirilemeyeceğine ve uygulanacak KDV oranına göre değişiklik gösterecektir.”

Tasarıdaki düzenlemenin ihtiyacı tam olarak karşılamadığının altını çizen Erkoç, “tasarıda öngörülen düzenleme sonucunda da ikinci el araç satıcıları aynı aracı, KDV mükellefi olmayanlar ile KDV mükellefi olanlardan almasına göre aracın fiyatını farklı belirlemek zorundadır” diyerek konuya şu örnekle açıklık getirdi:

“Örneğin, KDV mükellefi olmayan bir kişiden 100 TL’ye alınan aracı KDV mükellefi olmayan kişilere % 10 karla ve % 1 KDV oranı uygulayarak (110+ (10*1,01=) 110.10 TL’ye satarken, KDV mükellefi olanlardan alınan aynı aracı ise (110*1,01=) 111,10 TL’ye, aynı aracı % 18 KDV oranı ile satarsa, sırasıyla (110+ (10*1,18=) 111,80 TL’ye, ya da (110*1,18=) 129,80 TL’ye satılacaktır.”

 

Powered by WPeMatico