İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMI NEDİR ?-EVREN ÖZMEN

shout_1515906769465

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;

1-ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek ve tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların ikinci el motorlu kara taşıtı alım satım faaliyetlerini,

2-yetki belgesinin verilmesi, yenilenmesi ve iptaline ilişkin usul ve esasları,

3-ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletme, toplu işyeri ve pazarlarda aranan şartları,

4-ikinci el motorlu kara taşıtı alım satımında ödeme yöntemlerini,

5-noterlerin ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin yükümlülüklerini ve

6- Bakanlık, yetkili idare ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.

Powered by WPeMatico