İşverenlerin ve sigortalıların beklediği 7103 sayılı Torba Yasa Resmi Gazete’de yayımlandı. Çalışma hayatını önemli alanlarda destekleyen kanun; başta genç, engelli ve kadın işsizliğinin önlenmesi olmak üzere tasarruf ihtiyaçlarına da cevap verecek.

Ayrıca 2018 yılı milli istihdam hedefine ulaşılması için torba yasa da düzenlenen istihdam teşvikleri de çok önemli.

Torba yasanın işverenlerce beklenen en önemli düzenlemesi ilave istihdam desteği ile istihdamda önemli bir artış olması bekleniyor. 1/1/2018 ile 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için sigorta prim desteği verilecek. Destek tutarı hesabında sigortalı ve işveren hissesi primleri birlikte dikkate alınacaktır.

Teşvikten yararlanmak hem sigortalının hem de işverenin için belirli şartları sağlanması gerekiyor. İşe alınacak sigortalının öncelikle İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması gerekiyor. Sigortalının işe alındığı tarihten önceki son üç aylık dönemde 4/a, 4/b (isteğe bağlı hariç) ve 4/c kapsamında 10 günden fazla sigortalı bildirilmemiş olmalıdır.

Sigortalıların işe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında bildirilen sigortalı sayısına ilave olmaları da esastır. Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurtdışında çalışan sigortalılar hakkında ilave istihdam desteği uygulanmayacak. İşverenler ise destekten yararlanmak için yasal belgeleri süresi içerisinde SGK’ya verilmesi, primleri yasal süresinde ödemesi, SGK borçlarının bulunmaması, borcu varsa SGK borçlarını tecil, taksitlendirme ve yapılandırmış olmaları gerekir. Sahte ve kayıt dışı sigortalı çalıştırdığı tespit edilen işverenler, teşviklerden kademeli yasaklama hükümleri çerçevesinde destekten mahrum edilecek.

Bu şartları sağlayan işverenler, işe aldıkları sigortalılardan dolayı prim teşvikinden 12 ay süreyle yararlanabilecek. Ancak işe alınan sigortalılar kadın, engelli ve genç ise bu durumda destek süresi uzatılacak. İşe giriş tarihi itibariyle 18 yaşından kadınlar için 18 ay; işe giriş tarihi itibariyle 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkekler için 18 ay; İŞKUR’a kayıtlı engelliler için 18 ay süreyle teşvikten yararlanabilecek. Destek süresi 2020 yılının Aralık ayını aşamayacak. Destek tutarı hesabında sigortalı ve işveren hissesi primleri dikkate alınacak. İmalat ve bilişim sektörüne özgü olarak destek tutarı, sigortalının bildirilen prime esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanacak.

Ancak işverene sağlanacak destek tutarı, günlük brüt asgari ücret x sigortalının prim ödeme gün sayısı sonucu bulunacak tutarı geçemeyecek. Diğer sektörlerde destek tutarı, brüt asgari ücret (prime esas kazanç alt sınırı) üzerinden hesaplanacak. Destek tutarı hesaplandıktan sonra işverenlerin SGK’ya ödeyecekleri tüm prim borçlarından mahsup edilecek.

Resul KURT
resulkurt.com

Powered by WPeMatico